Ogłoszenie wyniku o otwartym konkursie ofert

 

Wójt Gminy Dąbrowa informuje o wyniku przeprowadzonym otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania Gminy Dąbrowa w 2015r. ogłoszonego 2 stycznia 2015r. z zakresu upowszechniania sportu i rekreacji wykonawcami zadania na okres od dnia podpisania umowy z wybranymi wykonawcami do 31 grudnia 2015 roku zostali:

 1. Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Dąbrowie,

  49-120 Dąbrowa, ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56

  Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 172 500zł

 2. Opolski Klub Taekwon-do,

  45-765 Opole ul. Skłodowskiej-Curie 40

  Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 7 500zł

  Uzasadnienie wyboru

  Oferty spełniające wymagania formalne oraz merytoryczne przedstawiły ww. organizacje, w związku z powyższym oferty te zostały wybrane do realizacji powyższego zadania.

   

  Nr OR.524.1.2015

  Dąbrowa, 2015-02-12

   

  Wójt Gminy

  /-/ Marek Leja

 

Opublikował(a): Grzegorz Jeziorański
Data publikacji: 12-02-2015 08:35
Przewiń do góry