Ogłoszenie wyników o otwartych konkursach ofert

Wójt Gminy Dąbrowa informuje o wynikach przeprowadzonych otwartych konkursach ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizacje zadań Gminy Dąbrowa w 2015r. ogłoszonych 2 stycznia 2015r.:

 1. z zakresu pomocy społecznej wykonawcą zadania na okres od dnia podpisania umowy z wybranym wykonawcą do 31 grudnia 2015 roku został:

  Caritas Diecezji Opolskiej

  45-010 Opole ul. Szpitalna 5a,

  Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania: 165 000zł

  Uzasadnienie wyboru

  Ofertę spełniającą wymagania formalne oraz najkorzystniejszą pod względem kryteriów merytorycznych (jedyna oferta) przedstawił ww. podmiot, w związku z powyższym oferta ta została wybrana do realizacji powyższego zadania.

 2. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, turystyki i krajoznawstwa wykonawcą zadania na okres od dnia podpisania umowy z wybranym wykonawcą do 31 grudnia 2015 roku zostały

  „Dąbrowskie Skarby” Stowarzyszenie Dóbr Kultury w Gminie Dąbrowa,

  49-120 Dąbrowa, ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56/110

  Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania: 15 000zł

  Uzasadnienie wyboru

  Ofertę spełniającą wymagania formalne oraz najkorzystniejszą pod względem kryteriów merytorycznych (jedyna oferta) przedstawił ww. podmiot, w związku z powyższym oferta ta została wybrana do realizacji powyższego zadania.

   

  Sprawa Nr OR.524.1.2015

  Dąbrowa, 2015-02-06

   

  Wójt Gminy

  /-/ Marek Leja

 

Opublikował(a): Grzegorz Jeziorański
Data publikacji: 06-02-2015 12:56
Przewiń do góry