Rok 2008

2008 ROK

  • Z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach osi priorytetowej nr 9, poddziałania 9.1.2 na zadanie pod nazwą „Uczymy się dziś dla jutra” pozyskano dofinansowanie w wysokości 390 tys. zł. Projekt był realizowany we wszystkich szkołach gminy. W ramach zadania organizowane były dodatkowe zajęcia oraz wycieczki dla uczniów.

 

  • Z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach osi priorytetowej nr 9, poddziałania 9.1.1 na zadanie pod nazwą „Przedszkole z pasją” został złożony wniosek który, został negatywnie zaopiniowany przez komisję konkursową.

 

 

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 05-02-2015 10:21
Przewiń do góry