Rok 2009

2009 ROK

 •  "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Niewodniki, Lipowa, Nowa Jamka, Żelazna, Prądy i Naroku”

Z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i  ludności wiejskiej" uzyskano dofinansowanie w wysokości 577 569,00 zł. W ramach projektu wybudowano 130 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dąbrowa.

 


 • "Modernizacja przestrzeni publicznej w Żelaznej w celu integracji społecznej oraz rozwoju turystyki”

Z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 313,322,323 "Odnowa i rozwój wsi" otrzymano dofinansowanie w wysokości 71 168, 00 zł. W ramach projektu wybudowano plac spotkań dla mieszkańców, na których organizowane są m.in. festyny, wybudowano parking i chodnik.

 


 • "Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej”

Z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach osi nr 7, poddziałania 7.1.1 uzyskano dofinansowanie w wysokości 77925,86 zł. W ramach projektu podopieczni OPS uczestniczyli w szkoleniu przysposabiających do zawodu opiekunka osób starszych, w kursie komputerowym i objęci byli doradztwem zawodowym, psychologicznym.

 


 •  „Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej”

Z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach osi nr 7, poddziałania 7.1.1 uzyskano dofinansowanie w wysokości 79 433,04,00 zł. W ramach projektu podopieczni OPS uczestniczyli w szkoleniach przysposabiających do zawodu malarz-tapeciarz i sprzedawca wraz z umiejętnością obsługi kasy fiskalnej.

 


 • „Opolska eSzkoła  - Szkołą ku przyszłości”

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013, Działanie 2.1 i 2.2 został zrealizowany jest projekt mający na celu informatyzację Gimnazjum w Chróścinie, Dąbrowie i Żelaznej poprzez m.in. zakup komputerów przenośnych, tablic interaktywnych, zainstalowanie Internetu socjalnego, sieci bezprzewodowej, infokiosku.

 

 

 • Z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach osi priorytetowej nr 9, poddziałania 9.1.2 na zadanie pod nazwą „Rozwijamy dziś dla jutra” został złożony wniosek który, został negatywnie zaopiniowany przez komisję konkursową i nie otrzymał dofinansowania.

 

 • Z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach osi nr 4 tzw. Leader złożono wniosek na dofinansowanie zadania pod nazwą „Festyn Dębowy”. Projekt został negatywnie zaopiniowany przez komisję konkursową i nie uzyskał dofinansowania.

 

 • Z Urzędu Wojewódzkiego w Opolu Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie uzyskał 80 tys. zł na doposażenie stołówek z terenu gminy Dąbrowa.

 

 • Z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej uzyskał 10000 zł na program Świetlica Praca Staż.

 

 • Publiczne Gimnazjum w Dąbrowie w ramach Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizowało projekt „Śpiewająca Polska”. Dofinansowanie otrzymano w wysokości 2300 zł tj. 60% planowanych kosztów realizowanego zadania.

 

 • W ramach programu Radosna szkoła  złożono wniosek na doposażonie miejsc zabaw w miejscowościach Dąbrowa Narok oraz Sławice. Uzyskana dotacja wynosi odpowiednio 12000 zł, 6000 zł oraz 6000 zł. co razem daje sumę 24000 zł.  Realizację zaplanowano w br. Uzyskano także dotację na budowe placu zabaw w Chróścinie. Zadanie podobnie jak poprzednie będzie realizowane w bieżącym roku a jego koszt to 160000 zł. Dofinansowanie wyniesie 80000 zł. tj. 50% kosztów.

 

 • W ramach projektu „Razem ku przyszłości” fundacja Polsko Niemiecka współpraca młodzieży dofinansowała przyjazd do szkoły w Chróścinie młodzieży ze szkół w Haliczu oraz Lengede. Suma dofinansowania wyniosła 14500 zł.

 

 • W ramach programu Comenius uzyskano dofinansowanie na zwiększanie kompetencji kadr poprzez wyjazdy szkoleniowe kadry z przedszkola z Naroka. Beneficjantami projektu są także przedszkola z Niemiec oraz Szwecji. Na całe zadanie które, będzie trwać 3 lata uzyskano dofinansowanie w wysokości 12000 euro. Autorem projektu jest  Dyrektor przedszkola w Naroku Pani Gizela Przybyła.

 

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 05-02-2015 10:20
Przewiń do góry