Rok 2012

 

2012 ROK
 

  • W poszukiwaniu... kluczy

Wszyscy uczniowie szkół podstawowych z Gminy Dąbrowa zostali objęci Projektem pn. „Wiara w siebie kluczem do sukcesu II”. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Bieżące inormacje z etapów trwania projektu umieszczane są w miesięczniku Życie Gminy Dąbrowa (wersja elektroniczna jest dostępna na naszej stronie internetowej).

 


  • Uwierz w siebie i wygraj przyszłość II

Gimnazja z Gminy Dąbrowa przystąpiły do realizacji kolejnego Projektu zatytułowanego „Uwierz w siebie - wygraj przyszłość II”,  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Bieżące inormacje z etapów trwania projektu umieszczane są w miesięczniku Życie Gminy Dąbrowa (wersja elektroniczna jest dostępna na naszej stronie internetowej).
 


  • "Zakup i montaż piłkochwytów oraz ogrodzenia wraz z bramą na boisku LZS w miejscowości Żelazna"

 Z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów "uzyskano dofinansowanie w wyskości  12 087,68 zł. Planowany termin zakończenia inwestycji to maj 2013r.


  • Wydanie folderów opisujących gminę Dabrowa"

 Z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów uzyskano dofinansowanie w wyskości 4 208,00 zł. Planowany termin wydania folderów to maj 2013r.


  • "Remont świetlicy wiejskiej w Żelaznej"

Wniosek został zakwalifikowany, przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Borów Niemodlińskich", do dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów ". Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi  19 318,40 zł.


  • "Konserwacja rzeźby Św.Jana Nepomucena - etap II - przy kapliczce przydrożnej z Chróściny.

Ze środków Samorządu Województwa Opolskiego uzyskano dofinansowanie w wysokości 9 000,00 zł. W ramach etapu I uzyskano również dofinansowanie w kwocie 8 000,00 zł ze środków Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Łączny koszt konserwacji wyniósł 44 972,00 zł, z czego 27 972,00 zł pochodziło z budżetu Gminy.

 


  • "Konserwacja rzeźby Św. Jana Nepomucena w Dąbrowie"

Na konserwację rzeźby uzyskano dotację ze środków Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz ze środków budżetu Powiatu Opolskiego w wysokości, odpowiednio 15 000,00 zł i 17 000,00 zł. Łączny koszt konserwacji wyniósł 32 228,00 zł, z czego 228,00 zł pochodziło z budżetu Gminy. Dodatkowo, ze środków  budżetu Gminy, sfinansowano remont  kapliczki, w kwocie 8 4740,00 zł.

 


  • "Budowa sali gimnastycznej w Dąbrowie"

 Ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki , w ramach wojewódzkich wieloletnich programów rozwoju bazy sportowej - zwanych „inwestycjami terenowymi", uzyskano dofinansowanie na  budowę  sali gimnastycznej w Dąbrowie, w wysokości 1 064 800,00 zł. Sala przystosowana będzie do ćwiczeń gimnastycznych oraz gier zespołowych- na przepisowej pełnowymiarowej powierzchni - piłki ręcznej,siatkówki, koszykówki i tenisa.


  • "Budowa kompleksu sportowego " Moje Boisko Orlik 2012"

Ze środków budżetu Województwa Opolskiego oraz  ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki uzyskano dofinansowanie na budowę kompleksu sportowego Orlik w Chróścinie w wysokości, odpowiednio, 13 000,00 zł i 653 000,00 zł. 

 


  • Budowa kanalizacji sanitarnej w Żelaznej"

 Został złożony wniosek o przyznanie pomocy z  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i  ludności wiejskiej" na kwotę dofinansowania 3 391 095,00 zł. Planowana jest budowa kanalizacji wraz z siecia tranzytową do  przepompowni w Sławicach. Wniosek został oceniony pozytywnie, ale ze względu na niewystarczające środki finansowe przewidziane w tym naborze, znajduje sie na pierwszym miejscu listy rezerwowej.

 
 

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 05-02-2015 10:15
Przewiń do góry