KOMUNIKAT dla mieszkańców Żelaznej

Wójt Gminy Dąbrowa zawiadamia, że w dniu 6 stycznia 2015 roku nie dokonano wyboru sołtysa Żelaznej na kolejną kadencję. Wobec powyższego, zgodnie z przepisami Statutu sołectwa Żelazna, pełniącym obowiązki sołtysa został przewodniczący Rady Sołeckiej Pan Józef Przybyła, który tę funkcję będzie pełnił do czasu wyboru nowego sołtysa przez mieszkańców Żelaznej. W chwili obecnej nie działa również rada sołecka, bowiem jej kadencja jest ściśle związania z kadencją sołtysa. Zatem, począwszy od dnia 14 stycznia 2015 roku ze wszystkim sprawami dotyczącymi funkcjonowania  wsi mieszkańcy powinni  zwracać się do Pana Józefa Przybyły, który jest jedynym umocowanym prawnie reprezentantem sołectwa na zewnątrz.   W najbliższym czasie wyznaczony zostanie nowy inkasent dla poboru podatku od nieruchomości, bowiem Pan Robert Samsel również zrezygnował z tej funkcji. O miejscu  poboru podatku, mieszkańcy Żelaznej zostaną powiadomieni odrębnym komunikatem.
 

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 22-01-2015 15:36
Przewiń do góry