Gmina Dąbrowa Mogileńska

16 maja 2014 roku Rada Gminy Dąbrowa (woj. opolskie) oraz Rada Gminy Dąbrowa (woj.kuj.-pomorskie) podpisały uroczyście Akt Partnerstwa i Umowę Współpracy (podstawa: UCHWAŁA Nr XXXVIII/297/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 kwietnia 2014 r.w sprawie wyrażenia woli nawiązania współpracy partnerskiej z gminąDąbrowa, w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie mogileńskim). Współpraca z tą gminą trwa już od czerwca 2012 roku, kiedy pierwszy raz przedstawiciele gminy Dąbrowa odwiedzili naszą gminę i poznali jej specyfikę oraz plany na przyszłość. 

 

Dąbrowa to rolnicza gmina z pięknymi lasami, którą cechuje niezwykła harmonia nizinnego krajobrazu. Położona jest w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego w powiecie mogileńskim. Zajmuje obszar 11.051 ha, z czego blisko 21% stanowią piękne, czyste lasy będące naturalną ostoją licznej zwierzyny leśnej.

 Wyjątkowy walor to także ciekawe położenie regionalne gminy, na pograniczu gdzie mieszają się wpływy kulturowe Wielkopolski, Kujaw i Pałuk. Można tu znaleźć nie tylko ślady niezwykłej historii, ale i zobaczyć dynamicznie zmieniające się wsie, gdzie rolnictwo godnie czerpie z dorobku i tradycji poprzednich pokoleń i z powodzeniem, płynnie przystosowało się do surowych unijnych standardów.

Ludność Gminy Dąbrowa liczy 4761 mieszkańców, którzy zamieszkują w 14 wsiach.

Blisko 600 dzieci i młodzieży korzysta z sieci oświatowej, którą tworzą Zespół Szkół w Dąbrowie (w jego skład wchodzi przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum) Szkoła Podstawowa w Szczepanowie z Filią w Słaboszewie i Szkoła Podstawowa w Parlinie. 

 Myśląc o przyszłości młodego pokolenia mieszkańców gmina w szerokim zakresie realizuje inwestycje ekologiczne. Pod koniec lat 90-tych wybudowano biologiczno – chemiczną oczyszczalnię ścieków typu Flygt w Dąbrowie. Skanalizowane jest ponad 60 % gospodarstw domowych i w dalszym ciągu realizowane są kolejne inwestycje w tym zakresie.
 

Strona internetowa partnera: http://www.ug-dabrowa.pl/Aktualnosci.aspx%20 

 

 

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Przewiń do góry