Wybory sołtysów

W sołectwach Nowa Jamka, Wrzoski nie odnotowano niespodzianek. Wybrano na nowe kadencje tych samych sołtysów, co poprzednio.  W Nowej Jamce nadal rządził będzie Pan Andrzej Pochopień, a we Wrzoskach Pan Piotr Fikus. Za to w Żelaznej sołtysa nie wybrano w ogóle. Ustępujący Sołtys nie wyraził zgody na dalsze sprawowanie mandatu, ani też żaden mieszkaniec Żelaznej nie zgodził się na poddanie się procedurze tajnego wyboru. W tej sytuacji,  od dnia 14 stycznia 2015 roku funkcję Sołtysa przejmie Przewodniczący Rady Sołeckiej Pan Józef Przybyła i sprawował ją  będzie do czasu wyboru nowego Sołtysa. O dacie nowych wyborów w Żelaznej zdecyduje Rada Gminy.

Rudolf Szymainda - Sekretarz Gminy 

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 07-01-2015 15:07
Przewiń do góry