Zawiadomienie o naborze wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest

Wójt Gminy Dąbrowa informuje o wstępnym naborze wniosków o udzielenie dotacji na usunięcie wyrobów azbestowych z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Dąbrowa.

Wniosek wraz z załącznikami (druki dostępne w urzędzie gminy oraz poniżej) należy składać w terminie od 2 do 13 lutego br. w biurze podawczym Urzędu Gminy Dąbrowa, ul. ks. prof. J. Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa. Dodatkowych Informacji udzielają pracownicy Biura Gospodarki Odpadami (pokój nr 11) –  tel. 774641010 w. 111 lub 774641058.

  1. Zawiadomienie: PDFZawiadomienie_o_naborze.pdf (63,79KB)
  2. Regulamin: DOCRegulamin.doc (46,50KB)

     Załączniki

  1. Wniosek: DOCWniosek.doc (37,00KB)
  2. Pełnomocnictwo: DOCWzór_pełnomocnictwa.doc (26,00KB)
  3. Oświadczenie zgłoszenia robót: DOCOświadczenie_zgłoszenia_robót_lub_pozwolenie_na_budowę.doc (28,00KB)
  4. Ocena możliwości: DOCOcena_stanu_i_możliwości_bezpiecznego_użytkowania_wyrobów_zawierających_azbest.doc (20,00KB)
  5. Oświadczenie – uzyskana pomoc publiczna:DOCOświadczenie_pomoc_de minimis.doc (40,00KB)
  6. Formularz de minimis rolnictwo, rybołówstwo: DOCFormularz_informacja_pomoc_de_minimis_rolnictwo_lub_rybołóstwo.doc (37,00KB)
  7. Formularz_ de minimis: XLSFormularz_informacja_pomoc_de_minimis.xls (143,00KB)

 

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 07-01-2015 10:39
Przewiń do góry