Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 2

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 2
Nazwa biura IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu
Zjawisko/stopień zagrożenia Oblodzenie/1
Obszar województwo opolskie
Ważność (cz. urz.) od godz. 19:00 dnia 05.01.2015 do godz. 07:00 dnia 06.01.2015
Przebieg
Prognozuje się spadek temperatury powietrza poniżej 0°C powodujący zamarzanie mokrych
nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna wyniesie od -6°C do -4°C, przy gruncie
do -7°C. W ciągu następnej doby temperatura powietrza będzie utrzymywać się poniżej 0°C.
Prawdopodobieństwo
wystąpienia zjawiska(%)
90%
Uwagi Brak.
Dyżurny synoptyk Marek Kurowski
Godzina i data wydania godz. 12:30 dnia 05.01.2015
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: OBLODZENIE/1 woj.opolskie od 19:00/05.01 do 07:00/06.01.2015
temp. min. od -6 st. do -4 st.,przy gruncie do -7 st.,slisko
RSO IMGW-PIB OSTRZEGA opolskie, oblodzenie dróg i chodników w nocy 05/06.01, spadek
temperatury do -6°C, przy gruncie do -7 st, ślisko.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie
dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

Opublikował(a): 
Data publikacji: 05-01-2015 14:39
Przewiń do góry