Utworzone nowe place zabaw w Dąbrowie i Sławicach

Gmina uzyskała i skorzystała z dofinansowania w wysokości 50% kosztów inwestycji (dotacja celowa) na utworzenie dwóch placów zabaw: pierwszy przy Zespole Szkół w Dąbrowie, drugi przy Publicznej Szkole Podstawowej w Sławicach. Pod koniec listopada 2014 r. dokonano odbioru obu nowoutworzonych placów zabaw, wybudowanych w ramach rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia "Radosna Szkoła". 
Wartość całkowita inwestycji to kwota ponad 300 tys. zł. "Radosna Szkoła" to program, którego szczegóły i warunki realizacji uregulowane są rozporządzeniem. Dokument dotyczy użytych kolorów, rodzaju urządzeń zabawowych, wielkości powierzchni, rodzaju zastosowanej nawierzchni. W Dąbrowie i Sławicach nawierzchnia wykonana jest z bezspoinowej masy tartanowej świetnie amortyzującej upadki. Poprzez zastosowanie bezpiecznej nawierzchni pod urządzeniami zabawowymi wzmacnia się bezpieczeństwo naszych dzieci na placu zabaw i minimalizuje ryzyko odniesienia poważniejszych obrażeń. Kolor pomarańczowy wyznacza strefę bezpieczeństwa, a kolor niebieski to strefa komunikacji. Drzewo użyte do zestawów rekreacyjnych to trwałe drzewo modrzewiowe.
Szkolne place zabaw są przygotowane do prowadzenia z dziećmi różnych form zajęć ruchowych, na przykład pokonywania przeszkód, wspinania, czworakowania, przeskoków, przeplotów czy zwisów.
Teraz na terenie gminy Dąbrowa wszystkie cztery szkoły podstawowe umożliwiają młodszym dzieciom podejmowanie aktywności fizycznej w sposób pozwalający rozładowanć napięcia emocjonalne i fizyczne. Pierwszy plac zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła" został utworzony w 2010 roku w Chróścinie, drugi końcem roku 2012 w Naroku. Teraz mamy kolejne w Dąbrowie i Sławicach. 
Ze względu na dużą przydatność edukacyjną oraz ruchową funkcję placu zabaw, umożliwiono dzieciom korzystanie z placu zabaw po zakończeniu zajęć szkolnych oraz w soboty i niedziele, pod opieką rodziców lub opiekunów. W ten sposób wszystkie cztery place zabaw stały się miejscem spotkań rodzinnych, pozwalając jednocześnie na kreowanie właściwego sposobu spędzania czasu wolnego przez dzieci i ich rodziny.

 

 

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 11-12-2014 23:47
Przewiń do góry