Informacja. Projekt planu Karczów-Wrzoski

INFORMACJA

W związku z wyłożeniem do publicznego wglądu w dniach od 1 grudnia 2014 r. do 7 stycznia 2015 r. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego części miejscowości Karczów i Wrzoski wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

informuje się,

że ww. dokumenty zostały zamieszczone w  Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dąbrowa na stronie internetowej, w zakładce: PROJEKT PLANU (Karczów - Wrzoski): http://bip.gminadabrowa.pl/index.php?p=87 

 

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 01-12-2014 11:00
Przewiń do góry