Prace nad projektem "Rowerem po szlaku dąbrowskim" dobiegły końca

11.jpeg

W naszej gminie zostało wytyczone i oznakowane 60 km polnych i leśnych szlaków rowerowych. Zadanie zostało dofinansowane za pośrednictwem Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregion Pradziad.
Szlaki zostały wytyczone w taki sposób, aby w ciszy i spokoju delektować się różnorodnością krajobrazów, bliskością natury z dala od zgiełku ruchliwych ulic, hałasu i centrów handlowych.
Miłośnicy zabytków mogą podążać szlakami historii, zwiedzając piękne zabytkowe miejsca i mijając przydrożne krzyże i kapliczki. Fani przyrody obok wypoczynku nad wodą, leśnych spacerów, grzybobrania odwiedzić mogą Rezerwat Prądy, Grądy Odrzańskie, Bory Niemodlińskie. Przy odrobinie szczęścia spotkać tam można  czarnego bociana, żurawia czy drapieżnego błotniaka stawowego.
Gminne szlaki rowerowe łączą się z wcześniej wytyczonymi już szlakami Niemodlina i Lewina Brzeskiego, a sympatycy rowerowych, dalekobieżnych wypraw mogą przez powiat nyski dojechać do czeskiego Jasenika.

szlak.jpeg
Podstawowy szlak rowerowy, czerwony i najdłuższy z projektowanych bo 36 kilometrowy, prowadzi przez 9 miejscowości. Dwie następne trasy to: mała (14 km) i duża (18 km) pętla odrzańska, obie dające możliwość krótkich tras kończących się w punkcie startu.

W ramach projektu, obok oznakowania  60 km szlaku, zamontowano 18 tablic informacyjnych oraz  trzy zestawy siedziskowe (Żelazna, Narok, Ciepielowice). Dodatkowo, jako materiał promocyjny zostały opublikowane przewodniki z mapą oraz ulotki informacyjne o Gminie Dąbrowa. Wydrukowane materiały są dwujęzyczne (polski i czeski).

Na stronie internetowej gminy mamy dostępny również spacer wirtualny po ścieżkach z lektorem (pol-cz): http://static.vtour.pl/miasta/dabrowa/

Zadanie pt.: „Rowerem po szlaku Dąbrowskim” miało na celu stworzenie przyjaznych warunków na terenie naszej gminy dla miłośników turystyki rowerowej, współpracę z Gminą Jesenik w zakresie przyłączenia się siecią szlaków przez Niemodlin, powiat nyski do Czech oraz promocję naszego regionu pod kątem dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. Ideą Euroregionu Pradziad jest zbliżanie i współpraca pomiędzy Polską
i Czechami, zacieśnianie kontaktów społeczności zamieszkałych po obu stronach granicy przez organizowanie i wspieranie wspólnych przedsięwzięć w dziedzinie turystyki, sportu, kultury i oświaty.
Projekt „Rowerem po szlaku dąbrowskim” o wartości 27 660 EUR realizowany  został przez Gminę Dąbrowa w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczypospolita Polska 20017-2013, a jego finansowanie pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ze środków budżetu państwa i budżetu Gminy Dąbrowa.

Do zobaczenia na szlaku...

Aktualna trasa: PDFAKTUALNA_trasa2014.08.13.pdf (5,32MB)

Mapa "Gmina - PLAN": PDFDąbrowa gmina_2014 (4).pdf (3,06MB)

Mapa "Pogranicze - PLAN": PDFPogranicze pl-cz_2014.pdf (5,49MB)

Przewodnik: PDFPRZEWODNIK.pdf (3,91MB)

Ulotka: PDFDąbrowa - ulotka.pdf (1 013,51KB)

ulot_1.jpeg

map_1.jpeg szlak.jpeg

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 27-11-2014 13:57
Przewiń do góry