Rewitalizacja parku w Chróścinie

 Celem operacji jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej Chróściny i stworzenie miejsca do wypoczynku i rekreacji, poprzez zagospodarowanie parku i stawów. W ramach projektu odmulono duży staw, utwardzono szutrem wszystkie alejki parkowe. Obrzeża alejek zabezpieczono kostką granitową. Z ulicy Niemodlińskiej do parku, przez łąkę prowadzi stumetrowy, drewniamy pomost z przyczółkami. Dodatkowo na dużym stawie powstało drewniane molo, a w miejscu najbardziej nasłonecznionym, schody z gabionów pokryte modrzewiem, prowadzące do wody i pełniące funkcję siedzisk. Blisko dużego stawu wśród drzew zbudowano brodzik dla maluchów. Inwestycja przewidziana była również w zakresie robót elektrycznych i na terenie parku powstały też latarnie. Zamontowano infreastrukturę towarzyszącą, czyli stojaki na rowery, ławeczki i kosze na śmieci. Dodatkowo wokół małego stawu powstała ścieżka edukacyjna i 4 tablice informacyjne. XIX wieczny obiekt został poddany pracom w ramach Przedsięwzięcia 5 Lokalnej Strategii Rozwoju Borów Niemodlińskich - Krajobrazy - dziedzictwo przyrodnicze ożywione i nieożywione Borów Niemodlińskich i otrzymał dofinansowanie w wysokości 360 000,00 zł. Wartość całkowita zadania to ponad 590 000,00 zł. Oficjalne otwarcie praku odbyło się 26 paździrnika 2014r. 
Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (działanie 413 Odnowa i Rozwój Wsi).

 

 

Opublikował(a): 
Data publikacji: 13-11-2014 13:30
Przewiń do góry