Prognoza Niebezpiecznych Zjawisk Meteorologicznych

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH

Nazwa biura IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu

Obszar Wojewodztwo opolskie

PROGNOZA NA PIERWSZĄ DOBĘ

Ważność (cz. urz.) od godz. 07:30 dnia 04.11.2014 do godz. 07:30 dnia 05.11.2014

Zjawisko/stopień zagrożenia Silny wiatr/1

Przebieg Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 15 km/h do 30 km/h,

w porywach do 80 km/h, z kierunku południowego

PROGNOZA NA DRUGĄ DOBĘ

Ważność (cz. urz.) od godz. 07:30 dnia 05.11.2014 do godz. 07:30 dnia 06.11.2014

Zjawisko/stopień zagrożenia Silny wiatr/1

Przebieg Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 15 km/h do 35 km/h,

w porywach do 80 km/h, z kierunku południowego

PROGNOZA NA TRZECIĄ DOBĘ

Ważność (cz. urz.) od godz. 07:30 dnia 06.11.2014 do godz. 07:30 dnia 07.11.2014

Zjawisko/stopień zagrożenia nie przewiduje się/-

Przebieg nie dotyczy

Uwagi Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych jest informacją orientacyjną. Wydawanie

depeszy OSTRZEŻENIE unieważnia i anuluje wszystkie informacje dotyczące tego samego okresu zawarte w prognozie.

Dyżurny synoptyk Michał Mercik

Godzina i data wydania godz. 13:53 dnia 03.11.2014

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy

z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z poźn. zm.).

Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie

dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źrodła informacji tj. IMGW-PIB.

Opublikował(a): 
Data publikacji: 04-11-2014 08:14
Przewiń do góry