Sesja Rady Gminy

O G Ł O S Z E N I E

 

W dniu 6 listopada 2014 r. (CZWARTEK) o godzinie 1600 w Urzędzie Gminy Dąbrowa odbędzie się sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:    

1. Sprawy regulaminowe:

 1. otwarcie sesji,
 2. stwierdzenie prawomocności obrad,
 3. przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 1. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
 2. Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości.
 3. Zarządzenie wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwach Nowa Jamka, Wrzoski, Żelazna, Prądy, Dąbrowa, Narok, Karczów i Mechnice.
 4. Uchwalenie rocznego programu współpracy gminy Dąbrowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.
 5. Uchwalenie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie.
 6. Przyjęcie planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami zlokalizowanymi na terenie Gminy Dąbrowa.
 7. Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok.
 8. Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 9. Zmiana budżetu gminy na 2014 rok.
 10. Zmiana wieloletniej prognozy finansowej.
 11. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o oświadczeniach majątkowych radnych.
 12. Informacja Wójta Gminy o oświadczeniach majątkowych pracowników zobowiązanych do ich złożenia.
 13. Interpelacje radnych.
 14. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach oraz  odpowiedziach na nie.
 15. Wolne wnioski i zapytania.

 

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY DĄBROWA

prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 31-10-2014 09:48
Przewiń do góry