Park Dworski oficjalnie otwarty

Park w Chróścinie wczoraj a dziś

Pod takim hasłem 26 października Park Dworski w Chróścinie został poświęcony i oficjalnie otwarty. Na uroczystości przybyły tłumy mieszkańców Chróściny i okolic. Dzięki zaangażowaniu, wsparciu i przychylności Rady Gminy Dąbrowa i wójta Marka Lei, w połowie 2014 roku park został zrewitalizowany i odnowiony. Dzisiaj już w niczym nie przypomina dzikiego, porośniętego miejsca w centrum wsi. To wszystko mogło się ziścić m.in. dzięki funduszom unijnym z Programu Rozwoju Obszarów WiejskichXIX-wieczny obiekt otrzymał dofinansowanie przeznaczone dla dziedzictwa przyrodniczego za pośrednictwem Partnerstwa Borów Niemodlińskich.

Wójtów dwóch i... piła

Uroczyste otwarcie było zwieńczeniem wielu lat starań ze strony gminy, aby to miejsce przywrócić lokalnej społeczności. W ramach projektu odmulono duży staw, utwardzono szutrem alejki z obrzeżem granitowym, zbudowano pomost drewniany, molo, brodzik dla dzieci, siedziska amfiteatralne oraz zamontowano infrastrukturę towarzyszącą: kosze na odpady, stojaki na rowery, latarnie oświetlające wieczorem parkowe tarasy i ścieżkę edukacyjną. Ogrom pracy, ale efekt wart był tego trudu.

Oficjalnego otwarcia dokonał Wójt Gminy Dąbrowa – Marek Leja oraz jego poprzednik Ludwik Juszczak. Uczynili to w dość oryginalny sposób. Były i obecny gospodarz gminy piłą przecinali sosnowy konar. Konar o średnicy 15-20 cm oparty na dwóch kozłach stanowił bramę wejściową do parku (od strony ul. Niemodlińskiej) i dzięki obopólnej, silnej współpracy obu panów, wrota parkowe zostały przepiłowane, a co za tym idzie „prawomocnie otwarte”.  Proboszcz miejscowej parafii, ks. Ryszard Wołowiec poświęcił obiekt, akcentując znaczenie i funkcję tego miejsca dla lokalnego środowiska, dla mieszkańców okolicznych wsi oraz ich rodzin.

Pomostem do parku

Orkiestra dęta z Komprachcic przy akompaniamencie marsza powitalnego przeprowadziła zaproszonych gości i tłumy mieszkańców drewnianym nowym pomostem. Przypomnijmy, że do tej pory nie było możliwości przejścia przez podmokłą łąkę na teren parku. Podczas części oficjalnej Alfred Biskup – rodowity mieszkaniec wsi, atrakcyjnie przedstawił losy parku widzianego oczyma najpierw dziecka, potem ojca, radnego gminy i miłośnika Chróściny. Magdalena Podsada – Sołtys Wsi podziękowała w imieniu mieszkańców Radzie Gminy Dąbrowa, wójtowi Markowi Lei oraz byłemu wójtowi Ludwikowi Juszczakowi. Obydwu wójtom wręczono album pod nazwą: „Park w Chróścinie Wczoraj i Dziś” wydany w podziękowaniu i właśnie z tej okazji. Trzeci egzemplarz albumu wydanego przez Stowarzyszenie Miłośników Chróściny został przekazany na ręce Państwa Panusch na wyposażenie miejscowej biblioteki.

Marek Leja z dumą opowiedział o samym projekcie, jego początkach, realizacji kolejnych zadań oraz o wartości prac. Jego poprzednik, Ludwik Juszczak, cofnął się w czasie i zrelacjonował  genezę powstania decyzji i przejęcia parku od ANR.  Sołtys wsi Magdalena Podsada podziękowała wszystkim zaangażowanym mieszkańcom, organizacjom oraz darczyńcom. Podziękowano również Lokalnej Grupie Działania Borom Niemodlińskim oraz Uniwersytetowi Opolskiemu za zaangażowanie i osobisty wkład w prawidłowy przebieg zadania.

A na koniec ognisko, kiełbasa i bigos

Wójt Marek Leja dokonał odsłonięcia tablicy przygotowanej przez mieszkańców, a upamiętniającej największy projekt gminny w bieżącym roku. Oficjalny etap zakończył wspólny spacer ścieżką edukacyjną. Słoneczna pogoda, niezwykle ciepły nastrój, jesienne, złote barwy, parkowe aleje i skrzypce witały w dworskim stylu swoich poddanych, jednocześnie oddanych miłośników, dla których czekało ognisko, kiełbaska i bigos.

Parkowe drzewa kolejny raz pełniły służbę strażnika historii w chróścińskim majątku. Czy ktoś tę kronikę poprowadzi lepiej od nich?

Wartość prac rewitalizacyjnych to blisko 600 000,00 zł z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich to 360 000,00 zł. Pozostała kwota pochodzi z budżetu gminy.

 

Zrewitalizowany Park Dworski: http://youtu.be/xqIx3RcHvic

Uroczystość otwarcia parku: http://youtu.be/BJk37n6vpYY

 

 

 

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 29-10-2014 13:23
Przewiń do góry