Informacja dot. uzyskanego dofinansowania z WFOŚIGW w Opolu na usuwanie wyrobów zawierających azbest

Informacja dot. uzyskanego dofinansowania z WFOŚIGW w Opolu na usuwanie wyrobów zawierających azbest (V nabór)

 

W ramach naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów azbestowych na terenie województwa opolskiego ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, Gmina Dąbrowa otrzymała na podstawie umowy nr 50/2014/G-11/OZ-ZOA/D z dnia 7 lipca 2014 r. dotację na dofinansowanie zadania pn.: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrowa – V nabór”.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 57 792,81 zł. Kwota dotacji wyniosła 49 123,88 zł, z czego kwota 28 896,40 zł pochodzi ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie, a kwota 20 227,48 zł pochodzi ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Pozostała część została pokryta ze środków z budżetu Gminy Dąbrowa. W ramach zrealizowanego zadania usunięto wyroby zawierające azbest w ilości 105,85 Mg ( 7036,00 m2 ).

            Odbiór i demontaż płyt eternitowych odbywał się od połowy sierpnia do końca września br. W projekcie wzięło udział 38 właścicieli nieruchomości z terenu naszej Gminy. Z 17 obiektów zdemontowano płyty cementowo-azbestowe (4758 m2). W 31 przypadkach specjalistyczna firma jedynie odebrała  z  nieruchomości wyroby zawierające azbest, celem unieszkodliwienia na składowisku odpadów.

            Wg zapowiedzi Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, projekt będzie prawdopodobnie kontynuowany w przyszłym roku. Dokładne warunki naboru wniosków od mieszkańców będą znane w styczniu 2015 r.

 

 

 

 

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 21-10-2014 12:23
Przewiń do góry