Komunikat o nawanianiu gazu

Na podstawie zawiadomienia  otrzymanego z  Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Opolu informujemy, iż  w dniu 14 października 2014 r. na terenie Gminy Dąbrowa prowadzona będzie przez   PSG Sp. z o. o. Oddział w Zabrzu Zakład w Opolu akcja wzmożonego nawaniania gazu mająca na  celu wykrycie nieszczelności na sieciach przesyłowych i domowych instalacjach gazowych, a tym samym poprawę bezpieczeństwa eksploatacji domowych urządzeń gazowych.                                                                                                   

 W związku z powyższym prosimy mieszkańców  -  odbiorców gazu, aby: 

  • wszelkie nieszczelności wykryte wewnątrz budynków zgłaszali do  koncesjonowanych warsztatów rzemieślniczych celem ich usunięcia,
  • nieszczelności wykryte na zewnętrznych sieciach gazowych zgłaszali do Rejonu Dystrybucji Gazu w Opolu pod bezpłatny numer Pogotowia Gazowego  -  992 lub pod numer telefonu 77 4435195.
Opublikował(a): 
Data publikacji: 14-10-2014 09:29
Przewiń do góry