Sesja Rady Gminy

O G Ł O S Z E N I E

 

W dniu 9 października 2014 r. (CZWARTEK) o godzinie 1600 w Urzędzie Gminy Dąbrowa odbędzie się sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:    

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji,
  2. stwierdzenie prawomocności obrad,
  3. przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 2.   Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
 3. Wyrażenie woli przystąpienia do spółki Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Opolu.
 4. Zmiana uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we Wrzoskach.              
 5. Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości.
 6. Rozpatrzenie skargi.
 7. Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Dąbrowa na 2015 rok.
 8. Określenie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnianego przez Gminę Dąbrowa oraz zasad jego ustalania, ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Dąbrowa oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.          
 9.  Interpelacje radnych.
 10. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach oraz  odpowiedziach na nie.
 11. Wolne wnioski i zapytania.

 

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY DĄBROWA

prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 03-10-2014 09:03
Przewiń do góry