Odwołana informacja dot. jakości wody

Informujemy, że w wyniku podjętych działań naprawczych przez eksploatatora wodociągu grupowego „Prószków”, którym  dostarczana jest woda na teren gmin Prószków, Komprachcice i Dąbrowa jakość wody z tego wodociągu spełnia wymagania bakteriologiczne określone w załączniku nr 3A do rozporządzenia  Ministra Zdrowia   z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61,  poz. 417  z późn. zm.)

Aktualnie jakość wody spełnia wymagania w/w rozporządzenia  Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Poniżej sprawozdania z badań prób wody  otrzymane od Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej:

PDFdoc20141003140327.pdf (1,11MB)

oraz otrzymane ze Związku Gmin PROKADO pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu Nr HK.43260.19.6.2014.AG  dot. oceny bieżącej jakości wody

PDFppiswopolu-43260.pdf (1,79MB)

 

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Przewiń do góry