Debata nad raportem o stanie gminy Dąbrowa za rok 2023

Informacja o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wójt Gminy Dąbrowa opracowała Raport o stanie Gminy Dąbrowa za rok 2023.
Rada Gminy Dąbrowa rozpatrzy raport podczas sesji w dniu 27 czerwca 2024 r.  na której podejmowana będzie uchwała w sprawie udzielenia wójtowi absolutorium. Udzielenie absolutorium poprzedzone będzie debatą nad przedstawionym raportem.

W debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać głos mieszkańcy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Gminy Dąbrowa pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Zgłoszenie należy złożyć do 26 czerwca 2024 r. w biurze Rady Gminy Dąbrowa (Urząd Gminy Dąbrowa, ul. Ks. Prof. J. Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa) w godzinach pracy Urzędu tj. do godz. 15.30. Zgłoszenie można również nadać pocztą lub za pośrednictwem platformy elektronicznej EPUAP - decyduje data wpływu dokumentu.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

PDFRaport o stanie Gminy Dąbrowa za 2023 rok (17,36MB)
PDFZałącznik nr 3 do Raportu o stanie Gminy za 2023 rok (333,65KB)
 

                                                                                                                            Przewodniczący Rady Gminy Dąbrowa
                                                                                                                                                  Mariusz Konopa


Opracowane na podstawie art. 28aa. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn.zm.)

Opublikował(a): Katarzyna Dworczak
Data publikacji: 14-06-2024 10:29
Przewiń do góry