Sesja Rady Gminy

O G Ł O S Z E N I E

 

W dniu 4 września 2014 r. (CZWARTEK) o godzinie 1600 w Urzędzie Gminy Dąbrowa odbędzie się sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:    

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji,
  2. stwierdzenie prawomocności obrad,
  3. przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 2.   Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
 3. Informacja o stanie  oświaty  i  wychowania w gminie.
 4.  Informacja o stanie sportu i kultury fizycznej w gminie Dąbrowa.
 5. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 r.                   
 6.  Nadanie nazwy ulicy w Karczowie.
 7.  Zmiana uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy.
 8. Rozpatrzenie skargi.
 9. Zmiana budżetu gminy na 2014 rok.
 10.  Zmiana wieloletniej prognozy finansowej.
 11.  Zmiana uchwał Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 maja 2014 r. Nr XXXIX/303/2014, Nr XXXIX/304/2014 i Nr XXXIX/305/2014 dotyczących zaciągnięcia długoterminowych kredytów w 2014 roku.
 12. Interpelacje radnych.
 13.  Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach oraz  odpowiedziach na nie.
 14.  Wolne wnioski i zapytania.

 

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY DĄBROWA

prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek

 

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 29-08-2014 08:25
Przewiń do góry