Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Narok, oznaczonej jako działka nr 392 z arkusza mapy 3, o powierzchni 0,1200 ha

Wójt Gminy Dąbrowa ogłosiła pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Narok, oznaczonej jako działka nr 392 z arkusza mapy 3, o powierzchni 0,1200 ha.

Działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym wraz z zabudową gospodarczą, wszystkie budynki są w złym stanie technicznym.

Działka położna jest w otoczeniu zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej, pod adresem Narok ul. Skorogoska 17.

Dojazd do działki bezpośrednio z drogi wojewódzkiej nr 459 - ulica Skorogoska.

Teren płaski, nieuzbrojony.

Przetarg odbędzie się w dniu 25 czerwca 2024 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Dąbrowa przy ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa, w sali konferencyjnej (I piętro, pokój nr 106).

Cena wywoławcza: 125.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100) – zwolniona z VAT.

Wadium wynosi 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100).

Wadium należy wpłacać na konto Gminy Dąbrowa Nr 92 1130 1219 0026 3109 4920 0003 BGK O/Opole do dnia 19 czerwca 2024 r.

Szczegółowych informacji udziela pracownik ds. Mienia Gminy, Urząd Gminy Dąbrowa ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa (pokój nr 109), w dniach pracy Urzędu Gminy Dąbrowa, tel. 77 464 10 10 wew. 209.

Pełna treść ogłoszenia o przetargu została wywieszona na tablicy ogłoszeń (I piętro) w siedzibie Urzędu Gminy Dąbrowa, opublikowana jest na stronie Urzędu Gminy Dąbrowa www.gminadabrowa.pl w zakładce sprzedaż, dzierżawa i najem mienia oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gminadabrowa.pl w zakładce sprzedaż i dzierżawa mienia, a informacja o ogłoszeniu przetargu (wyciąg z ogłoszenia) zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej obejmującej powiat opolski, ukazującej się raz w tygodniu.

Dąbrowa, dnia 9 maja 2024 r.

 

                                                                                                                                                     Wójt Gminy Dąbrowa
                                                                                                                                            Katarzyna Gołębiowska - Jarek

mapka z sip.jpeg

Opublikował(a): Katarzyna Dworczak
Data publikacji: 16-05-2024 11:01
Przewiń do góry