Marszałkowska Inicjatywa Sołecka w Gminie Dąbrowa

W ramach tegorocznej Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej w 4 sołectwach naszej gminy zostanie zrealizowane:
  • Sołectwo Dąbrowa doposaży plac zabaw - koszt całkowity zadania wyniesie 21.538,99 zł
  • Sołectwo Niewodniki zaplanowało zakup i montaż 3 gablot informacyjnych - koszt całkowity zadania wyniesie 7.300,00 zł
  • Sołectwo Nowa Jamka utwardzi dojazdu do świetlicy wiejskiej - koszt całkowity zadania wyniesie 20.500,00 zł
  • Sołectwo Żelazna zdecydowało o budowie sceny wraz z zadaszeniem na terenie OSP Żelazna - koszt całkowity zadania wyniesie 11.600,85 zł
Inwestycje powstaną ze środków funduszu sołeckiego w ramach budżetu gminy Dąbrowa oraz budżetu Samorządu Województwa Opolskiego. Wójt Gminy Dąbrowa Katarzyna Gołębiowska - Jarek podpisała umowy na dofinansowanie zadań w miniony piątek. Każde z sołectw otrzyma dofinansowanie w kwocie 6.500 zł na ww. inicjatywy.
 

 

Opublikował(a): Katarzyna Dworczak
Data publikacji: 13-05-2024 08:51
Przewiń do góry