Wójt Gminy Dąbrowa ogłasza sprzedaż samochodu dostawczego marki Fiat DUCATO 35 3.0 M-jet

            1. Fiat DUCATO 35 3.0 M-jet

Opinia rzeczoznawcy (2,02MB)

Warunki sprzedaży:

Sprzedawca: Gmina Dąbrowa ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa;

Pojazd zarejestrowany. Samochód można oglądać w Dąbrowie, przy ul. ks. prof. Józefa Sztonyka 56 w Dąbrowie  (49-120).

Oferty dot. kupna samochodu należy składać  w biurze podawczym Urzędu Gminy  Dąbrowa w terminie do dnia 6 maja 2024 r. do godziny 15.00 w zamkniętej kopercie z napisem: „Sprzedaż samochodu Fiat Ducato”.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą oferowaną ceną. Odbiór pojazdu na koszt oferenta. Ogłaszający zastrzega możliwość unieważnienia ogłoszenia bez podania przyczyny. Do kontaktów ze strony Urzędu Gminy upoważniony jest Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej -  Grzegorz Wocka nr tel. 77 464 10 10 wew. 204.

 

                                                                                                                               Wójt Gminy Dąbrowa
                                                                                                                  /-/ Katarzyna Gołębiowska - Jarek               

Fiat.jpeg 

Opublikował(a): Katarzyna Dworczak
Data publikacji: 19-04-2024 12:37
Przewiń do góry