Zakończenie Roku Szkolnego

Dnia 27 czerwca w całej Polsce uroczyście zakończono rok szkolny 2013/14. W naszych gminnych szkołach ( 4 PSP i 3 PG) uczniowie również zebrali się by otrzymać świadectwa-promocję do klasy następnej oraz nagrody, wyróżnienia, dyplomy. W całej gminie Wójt Marek Leja wręczył uczniom 80 stypendia naukowe oraz 26 sportowych. Aby uzyskać stypendium, trzeba było sprostać określonym kryteriom. W przypadku stypendium naukowego należało uzyskać przynajmniej średnią ocen 5,09 (szkoła podstawowa) lub 4,9 (gimnazjum) oraz otrzymać ocenę wzorową lub bardzo dobrą z zachowania. W przypadku stypendium sportowego należało zająć, w danej dyscyplinie sportowej, miejsce na podium na szczeblu wojewódzkim. Przyznawanie stypendiów ma celu motywowanie uczniów do uzyskiwania wysokich wyników w nauce oraz rozwijania swoich zdolności i pasji.
 

1. Przyznano następujące stypendia naukowe:

 • 4 uczniom z  PSP w Naroku
 • 8 uczniom z PSP w Sławicach
 • 19 uczniom z PSP w Chróścinie
 • 22 uczniom z PSP w Dąbrowie
 •  6 uczniom z PG w Żelazne
 • 15 uczniom z PG w Dąbrowie
 • 6 uczniom z PG w Chróścinie

2. Przyznano następujące stypendia sportowe:

 • 1 uczniowi  z PSP w Chróścinie
 • 10 uczniom z PSP w Dąbrowie
 • 12 uczniom z PG w Chróścinie
 • 3 uczniom w PG w Dąbrowie

 

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 02-07-2014 14:25
Przewiń do góry