Ratujemy i uczymy ratować

„RATUJEMY   I   UCZYMY   RATOWAĆ”

Od 2007r w Zespole Szkół w Chróścinie realizowany jest program Fundacji WOŚ „Ratujemy i uczymy ratować”.

Program skierowany jest do uczniów klas I-III PSP. W szkole realizowany jest z udziałem Grupy Pierwszej Pomocy składającej się  z gimnazjalistów których opiekunem jest Małgorzata Steciuk. Gimnazjaliści przeprowadzają pokaz i ćwiczenia praktyczne  z uczniami klas I-III. W trakcie warsztatów dzieci utrwalają znajomość numerów alarmowych, procedury powiadamiania o zagrożeniu, utrwalają sposoby układania osoby w pozycji bocznej ustalonej, warunki i sposoby wykonywania resuscytacji, zdobywają umiejętności unieruchamiania kończyny górnej za pomocą chusty, uczą się jak zachować się w przypadku oparzeń, złamań  i krwotoków. Na zakończenie spotkania uczniowie uczą się piosenki o zdrowiu.  Zajęcia mają charakter instruktażowo-zabawowy i zakończone są konkursami, po których wszyscy uczestnicy otrzymują słodkie nagrody oraz dyplomy uczestnictwa w programie.

Małgorzata Steciuk

 

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 30-06-2014 21:37
Przewiń do góry