Sesja Rady Gminy

O G Ł O S Z E N I E

 

W dniu 30 czerwca 2014 r. (PONIEDZIAŁEK) o godzinie 1600 w Świetlicy Wiejskiej w Nowej Jamce odbędzie się sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:    

 1. Sprawy regulaminowe:

 a) otwarcie sesji,

 1. stwierdzenie prawomocności obrad,
 2. przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 1. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
 2. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie za rok 2013.
 3. Ocena zasobów Pomocy Społecznej.
 4. Okresowa ocena skutków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Dąbrowa.
 5. Zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2013,  sprawozdania finansowego oraz informacji o stanie mienia komunalnego gminy za rok 2013.
 6. Udzielenie Wójtowi Gminy Dąbrowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.
 7. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie za 2013 rok.
 8. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki  Publicznej w Dąbrowie za 2013 rok.
 9.  Zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego bilansu Gminy Dąbrowa za 2013   rok.
 10.  Wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne  gminy.
 11.  Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dąbrowa.
 12.  Nieodpłatne przekazanie utrzymania (hostingu) witryny internetowej gmin tworzących Aglomerację Opolską na rzecz  stowarzyszenia Aglomeracja Opolska.
 13.  Zmiana budżetu gminy na 2014 rok
 14.  Interpelacje radnych.
 15.  Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach oraz  odpowiedziach na nie.
 16.  Wolne wnioski i zapytania.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Dąbrowa
prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek

 

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 27-06-2014 11:14
Przewiń do góry