Ostrzeżenie: Ost. Hydro wezbr. st. ost./2 Stobrawa 25.01.2023

Trwający spływ wód opadowo-roztopowych będzie powodował dalsze wzrosty stanów wody na rzekach zlewni Stobrawy: w Domaradzu na Bogacicy i w Karłowicach na Stobrawie w strefie powyżej stanu ostrzegawczego, a w drugiej połowie okresu lub z jego końcem stan wody może się zbliżyć do alarmowego (w Karłowicach możliwe niewielkie przekroczenie), natomiast w Krzywej Górze na Budkowiczance początkowo w strefie powyżej stanu ostrzegawczego, a następnie powyżej stanu alarmowego.

Komunikat jest ważny od 25-01-2024 09:33:00 do 28-01-2024 10:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania

Opublikował(a): Grzegorz Jeziorański
Data publikacji: 25-01-2024 10:01
Przewiń do góry