Sokolniki

W ubiegłym roku, na wniosek mieszkańców pomyślnie przeprowadzony został proces utworzenia nowego sołectwa Sokolniki, które powstało z dniem 1 stycznia 2024 r. Jest to czternaste sołectwo w Gminie Dąbrowa, które zamieszkuje 171 osób.
Utworzenie sołectwa poprzedzone zostało szerokimi konsultacjami społecznymi. Zorganizowano także otwarte spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami na ten temat.
Opracowany został statut nowego sołectwa, który przyjęty został przez Radę Gminy. W efekcie mieszkańcy Sokolnik zyskają w przyszłości odrębne środki finansowe w ramach funduszu sołeckiego.
Najważniejsze korzyści wynikające z utworzenia sołectwa to możliwość podejmowania inicjatyw na rzecz swojego sołectwa oraz możliwość współdecydowania o zadaniach realizowanych na zamieszkałym terenie.

 

Sołtys: Pani Weronika Jakimowicz - Kadencja od 01.02.2024 r. do 31.01.2028 r. 

 

Skład Rady Sołeckiej:

1. Arkadiusz Kałuża

2. Elwira Kulak

3. Jakub Nowak

4. Michał Surma

5. Piotr Szostak

6. Marzena Śmiech

Radn Gminy Dąbrowa

Kadencja 2024-2029
Janusz Gruszka

Kadencja 2018-2023
Janusz Gruszka

nowa mapka.jpeg
Opublikował(a): Katarzyna Dworczak
Data publikacji: 16-01-2024 14:04
Przewiń do góry