Komunikat Wójta Gminy Dąbrowa wsprawie ćwiczebnego uruchomienia syren alarmowych w ramach treningu wojewódzkiego w dniu 17.06.2014r.

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY DĄBROWA

W SPRAWIE ĆWICZEBNEGO  URUCHOMIENIA SYREN.

 

Zawiadamiam mieszkańców Gminy Dąbrowa , że w dniu 17 czerwca 2014r /wtorek/ zostanie przeprowadzone sprawdzenie elementów systemu wykrywania i alarmowania województwa opolskiego, w ramach wojewódzkiego treningu decyzyjnego                            pk. „Sudety-14”.

Realizacja założeń treningu ma na celu między innymi sprawdzenie sprawności  i gotowości urządzeń alarmowych na potrzeby zarządzania w sytuacjach kryzysowych.

W czasie treningu na terenie Gminy Dąbrowa zostanie przeprowadzona głośna próba uruchomienia syren alarmowych.

Syreny zostaną włączone pomiędzy godziną 10.00 a 10.30 i będą emitować sygnał „Odwołanie alarmu – ciągły dźwięk syreny         w okresie trzech minut”.

Pomiędzy  ww. godzinami przewidywane jest również przekazanie przez dyżurnych Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Opolu komunikatów głosowych ostrzegawczych  poprzez głośniki zainstalowane w syrenach alarmowych.

W związku z powyższym prosi się mieszkańców o zachowanie spokoju ponieważ będą  to tylko ćwiczenia.

                                                                      

Zgodnie z § 10 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013r. poz. 96) – sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze mogą być wykorzystywane w ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów wykrywania i alarmowania po ogłoszeniu  tych treningów przez właściwe terytorialnie organy  administracji  publicznej z 24-godzinnym wyprzedzeniem.

                                                                                                          Wójt Gminy Dąbrowa

                                                                                                          /-/ Marek Leja

Opublikował(a): 
Data publikacji: 12-06-2014 14:44
Przewiń do góry