Studium Komunikacji AO

Gmina Dąbrowa jest jednym z 21 partnerów tworzących Aglomerację Opolską. W listopadzie ubiegłego roku Aglomeracja utworzyła stowarzyszenie, którego podstawowym zadaniem jest  poprawa poziomu życia mieszkańców aglomeracji, a co za tym idzie wspólne planowanie rozwoju, podejmowanie wspólnych inicjatyw, przedsięwzięć gospodarczych i społecznych, pozyskiwanie środków finansowych na realizację zaplanowanych zadań.  Jednym z kluczowych dokumentów niezbędnych  do wytyczenia celów aglomeracji jest stworzenie dla wszystkich partnerów wspólnego dokumentu jakim jest Studium Komunikacji Aglomeracji Opolskiej na lata 2014-2020.

Wymiernym efektem  skutecznej realizacji takiego dokumentu w przyszłości i wypracowania wspólnej koncepcji jest poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców wszystkich gmin wchodzących w skład stowarzyszenia.  Zatem dokument taki powinien tworzony być z udziałem mieszkańców. 
Prosimy mieszkańców Gminy Dąbrowa o wypełnienie poniżej umieszczonej ankiety. Badanie dotyczy kierunków i sposobów poruszania się po Aglomeracji Opolskiej oraz oceny systemu komunikacyjnego. Uzyskane wyniki pozwolą poznać opinię i przyczynią się do zaplanowania działań i inwestycji w taki sposób, by odpowiadały one oczekiwaniom mieszakńców.

Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie zajmie nie więcej niż 10 minut.

Poniżej link do ankiety:

https://swresearch.pl/ankieta/badanie_opolskie

 

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 12-06-2014 11:27
Przewiń do góry