Sprzedaż, dzierżawa i najem mienia

PDFOgłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Narok, oznaczonej jako działka nr 392 z arkusza mapy 3, o powierzchni 0,1200 ha (221,55KB)

PDFInformacja o wyniku I przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Narok, oznaczonej jako działka nr 392 z arkusza mapy 3 o powierzchni 0,1200 ha (433,51KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.78.2024 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego (279,83KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.97.2024 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 05.06.2024 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu, stanowiącej własność Gminy Dąbrowa- lokal w budynku przy pl. Placu Powstańców Śląskich 2, w miejscowości Dąbrowa. (234,80KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr OR.0050.97.2024 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 05.06.2024 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu, stanowiącej własność Gminy Dąbrowa- lokal w budynku przy pl. Placu Powstańców Śląskich 2, w miejscowości Dąbrowa. (467,97KB)

PDFOgłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Narok, oznaczonej jako działka nr 392 z arkusza mapy 3, o powierzchni 0,1200 ha (220,70KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.81.2024 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 8 maja 2024 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem na czas oznaczony do 3 lat – część działki nr 893/131 a.m. 3 obręb Żelazna (278,64KB)

PDFInformacja o wyniku III przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Karczów, oznaczonej jako działka nr 541/4 z arkusza mapy 3 o powierzchni 0,3828 ha. (697,19KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.44.2024 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego – działka nr 392 a.m. 3 obręb Narok, o powierzchni 0,1200 ha (277,44KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.43.2024 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem na czas oznaczony do 3 lat – część działki nr 193/6 a.m. 1 obręb Karczów (278,05KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.42.2024 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę – część działki nr 269/6 a.m. 2 obręb Dąbrowa oraz działka nr 202/2 a.m. 1 obręb Niewodniki (279,70KB)

PDFOgłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Karczów, oznaczonej jako działka nr 541/4 z arkusza mapy 3, o powierzchni 0,3828 ha (221,76KB)

PDFInformacja o wyniku I przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Ciepielowice, oznaczonej jako działka nr 148/2 z arkusza mapy 1, o powierzchni 0,1300 ha (698,77KB)

PDFOgłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Ciepielowice, oznaczonej jako działka nr 148/2 z arkusza mapy 1, o powierzchni 0,1300 ha (221,13KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.220.2023 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 3 listopada 2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu lokali mieszkalnych stanowiących mienie komunalne Gminy Dąbrowa, położonych w Dąbrowie przy ul. Zamkowej nr 5, przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców – lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 13,50 m² oraz lokal mieszkalny nr 6 o powierzchni użytkowej 41,26 m². (283,13KB)

PDFInformacja o wyniku II przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Karczów, oznaczonej jako działka nr 541/4 z arkusza mapy 3 o powierzchni 0,3828 ha. (436,37KB)

PDFInformacja o wyniku II przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Skarbiszów, oznaczonej jako działka nr 220/2 z arkusza mapy 3 o powierzchni 1,8267 ha. (441,76KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.185.2023 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 19 września 2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę – obręb Żelazna: działka nr 839/109 a.m. 3 oraz części działek nr 1082/2 a.m. 3 i nr 534/51 a.m. 4; obręb Lipowa: część działki nr 37 a.m. 1; obręb Nowa Jamka: działka nr 105/3 a.m. 1; obręb Skarbiszów: działka nr 274 a.m. 3; obręb Mechnice: działka nr 125/23 a.m. 1 (285,55KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.182.2023 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 14 września 2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Dąbrowa, położonej w obrębie Karczów, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej – działka nr 104/1 a.m. 1 obręb Karczów, o powierzchni 0,0221 ha. (278,31KB)

PDFOgłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Karczów, oznaczonej jako działka nr 541/4 z arkusza mapy 3, o powierzchni 0,3828 ha (221,09KB)

PDFOgłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Skarbiszów, oznaczonej jako działka nr 220/2 z arkusza mapy 3, o powierzchni 1,8267 ha. (2,51MB)

PDFOgłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Karczów, oznaczonej jako działka nr 541/4 z arkusza mapy 3, o powierzchni 0,3828 ha. (2,58MB)
PDFInformacja o wyniku I przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Karczów, oznaczonej jako działka nr 541/4 z arkusza mapy 3 o powierzchni 0,3828 ha. (436,79KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.126.2023 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 4 lipca 2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Dąbrowa przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz ich użytkowników wieczystych (498,18KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.94.2023 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę - obręb Żelazna: działka nr 584/152 a.m. 3 i nr 535/66 a.m. 4 oraz część działki nr 534/51 a.m. 4; obręb Dąbrowa: część działki nr 269/6 a.m. 2; obręb Nowa Jamka: działka nr 158 a.m. 1; obręb Narok: część działki nr 311/2 a.m. 3 (284,50KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.93.2023 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie, część działki nr 445 a.m. 3 obręb Narok o powierzchni 914 m² wraz z zabudowaniami: budynkiem sali gimnastycznej oraz budynkiem szatni-łącznika (279,77KB)

PDFOgłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Skarbiszów, oznaczonej jako działka nr 220/2 z arkusza mapy 3, o powierzchni 1,8267 ha. (218,93KB)

PDFInformacja o wyniku I przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Skarbiszów, oznaczonej jako działka nr 220/2 z arkusza mapy 3, o powierzchni 1,8267 ha. (443,28KB)
 

PDFZarządzenie Nr OR.0050.64.2023 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego (279,77KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.57.2023 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 11.04.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu, stanowiącej własność Gminy Dąbrowa- lokal w budynku przy ul. Ks. prof. J. Sztonyka 64 w miejscowości Dąbrowa (96,62KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr OR.0050.57.2023 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 11.04.2023 r. (71,86KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.39.2023 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie nieograniczonego przetargu ustnego, stanowiącej własność gminy Dąbrowa, działka nr 220/2 z arkusza mapy 3 położona w obrębie Skarbiszów (494,99KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.274.2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat, części działek: nr 1087/109 i 1231/109 a.m. 3 obręb Żelazna, nr 309/10 a.m. 5 i nr 558/52 a.m. 4 obręb Chróścina, nr 332 i 353 a.m. 2 obręb Dąbrowa, nr 217 a.m. 1 obręb Karczów, nr 311/2 a.m. 3 obręb Narok, nr 315/2 a.m. 2 obręb Niewodniki, nr 893/131 a.m. 3 obręb Żelazna (288,36KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.259.2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu.pdf (380,00KB)
PDFZałącznik do zarządzenia OR.0050.259.2022.pdf (59,75KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.260.2022 Wójta Gminy Dabrowa z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu.pdf (377,76KB)
PDFZałącznik do zarządzenia OR.0050.260.2022.pdf (60,65KB)

PDFZarządzenie nr OR.0050.198.2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 6 września 2022 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie - pomieszczenia o łącznej powierzchni 258,88 m² zlokalizowane w budynku posadowionym na działce nr 89 a.m. 1 obręb Lipowa wraz z częścią tej działki. (314,93KB)

PDFZarządzenie nr OR.0050.180.2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę - działki nr: 201/1, 208, 202 i 572/4 a.m. 2 oraz część działki nr 171/1 a.m.2 obręb Dąbrowa; części działek nr: 400/24, 403/24 a.m. 2 i 1266/2 a.m. 3 obręb Żelazna; działka nr 148/2 a.m. 1 obręb Ciepielowice; działka nr 68 a.m. 2 obręb Chróścina (290,53KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.100.2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 6 maja 2022 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat (280,23KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.61.2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat (304,77KB)

PDFZarządzenie nr OR.0050.43.2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat, działka nr 1237/109 a.m. 3 obręb Żelazna o powierzchni 0,1692 ha (RIVb-0,1053, ŁIV-0,0639) oraz działka nr 272 a.m. 3 obręb Skarbiszów o powierzchni 0,0300 ha (Ws). (300,77KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.19.2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat i ustalenia stawki czynszu dzierżawnego (321,71KB)

PDFOgłoszenie z dnia 10 stycznia 2022r. o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Skarbiszów, oznaczonej nr działki 220 z k.m. 3 o powierzchni 1,91 ha, sklasyfikowanej jako: BZ- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (1,83 ha) i W - grunty pod rowami (0,08 ha) (spr.nr. MG.6840.9.2020) (129,58KB)
PDFInformacji o wyniku I przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 220 a.m. 3 obręb Skarbiszów, o powierzchni 1,9100 ha. (492,43KB)

PDFOgłoszenie z dnia 22 listopada 2021r. o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Dąbrowa, oznaczonej nr działki 152/25 z k.m. 2 o powierzchni 0,1224 ha. sklasyfikowanej jako grunty orne (RIVb).(spr. nr.MG.6840.4.5.6.2021) (152,89KB)
PDFInformacja o wyniku przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Dąbrowa położonej w obrębie Dąbrowa, oznaczonej jako działka nr 152/25 z arkusza mapy 2 o powierzchni 0,1224 ha. (spr. nr. MG.6840.5.2020) (772,65KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.191.2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 03 listopada 2021 r. w sprawie przekazania w użyczenie na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie części nieruchomości położonej w Chróścinie, obejmującej część działki nr 343/8 wraz z pomieszczeniami budynku dworskiego (125,51KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.190.2021 Wójta Gminy Dabrowa z dnia 03 listopada 2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu, stanowiącej własność Gminy Dabrowa- lokal w budynku przy pl. Powstańców Śląskich 2 w Dąbrowie (84,42KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.189.2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości położonej w Chróścinie, przeznaczonej do oddania w użyczenie na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie, obejmującej część działki nr 343/8 wraz z pomieszczeniami budynku dworskiego posadowionego na w/w działce, stanowiącej własność Gminy Dąbrowa (167,81KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.181.2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 19 października 2021r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do jednego roku (173,64KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.167.2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 5 października 2021r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres jednego roku i ustalenia stawki czynszu dzierżawnego (188,40KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.166.2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 5 października 2021r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres jednego roku i ustalenia stawki czynszu dzierżawnego (147,58KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.165.2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 5 października 2021 r. w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej działki nr 171/1 położonej w obrębie Dąbrowa na okres do jednego roku i ustaleniu stawki czynszu dzierżawnego (146,29KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.162.2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 1 października 2021 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej (117,04KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.155.2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 28 września 2021 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawy terenu (118,22KB)

PDFOgłoszenie z dnia 10 września 2021 r. o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonych w obrębie Karczów stanowiących działki ewidencyjne oznaczone Nr 359/14 z arkusza mapy 1 o powierzchni 0,1507 ha, Nr 359/15 z arkusza mapy 1 o powierzchni 0,1388 ha, Nr 359/16 z arkusza mapy 1 o powierzchni 0,1130 ha. (spr. nr.MG.6840.4.5.6.2021) (138,21KB)
PDFInformacja o wyniku przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomość gruntowej niezabudowanej, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położoną w obrębie Karczów stanowiącą działkę ewidencyjną oznaczone Nr 359/14 z arkusza mapy 1 o powierzchni 0,1507 ha stanowiącej własność gminy Dąbrowa (spr.nr. MG.6840.4.2021) (253,39KB)
PDFInformacja o wyniku przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomość gruntowej niezabudowanej, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położoną w obrębie Karczów stanowiącą działkę ewidencyjną oznaczone Nr 359/15 z arkusza mapy 1 o powierzchni 0,1388 ha stanowiącej własność gminy Dąbrowa (spr.nr. MG.6840.5.2021) (253,62KB)
PDFInformacja o wyniku przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomość gruntowej niezabudowanej, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położoną w obrębie Karczów stanowiącą działkę ewidencyjną oznaczone Nr 359/16 z arkusza mapy 1 o powierzchni 0,1130 ha stanowiącej własność gminy Dąbrowa (spr.nr. MG.6840.6.2021) (251,39KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.145.2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 8 września 2021r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie nieograniczonego przetargu ustnego, położonej w obrębie Skarbiszów, stanowiącej własność gminy Dąbrowa – działka nr 220 z arkusza mapy 3 (189,02KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.144.2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 8 września 2021r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do jednego roku (164,10KB)

PDFInformacja o wyniku przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomość gruntowej niezabudowanej, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położoną w obrębie Karczów stanowiącą działkę ewidencyjną oznaczone Nr 359/12 z arkusza mapy 1 o powierzchni 0,1130 ha stanowiącej własność gminy Dąbrowa (spr.nr. MG.6840.2.2021) (253,96KB)

PDFInformacja o wyniku przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomość gruntowej niezabudowanej, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położoną w obrębie Karczów stanowiącą działkę ewidencyjną oznaczone Nr 359/13 z arkusza mapy 1 o powierzchni 0,1145 ha stanowiącej własność gminy Dąbrowa (spr.nr. MG.6840.3.2021) (253,70KB)

PDFInformacja o wyniku przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomość gruntowej niezabudowanej, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położoną w obrębie Karczów stanowiącą działkę ewidencyjną oznaczone Nr 359/17 z arkusza mapy 1 o powierzchni 0,1137 ha stanowiącej własność gminy Dąbrowa (spr.nr. MG.6840.7.2021) (250,81KB)

PDFOgłoszenie z dnia 19 lipca 2021 r. o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonych w obrębie Karczów stanowiących działki ewidencyjne oznaczone Nr 359/12 z arkusza mapy 1 o powierzchni 0,1130 ha, Nr 359/13 z arkusza mapy 1 o powierzchni 0,1145 ha, Nr 359/17 z arkusza mapy 1 o powierzchni 0,1137 ha. (spr. nr.MG.6840.2,3,7.2021) (155,50KB)

PDFInformacja o wyniku przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomość stanowiącej własność gminy Dąbrowa położonej w Opolu (spr.nr. MG.6840.1.2019) (220,52KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.71.2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 30 kwietnia 2021r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie nieograniczonego przetargu ustnego, położonej w obrębie Dąbrowa, stanowiącej własność gminy Dąbrowa, oznaczonej nr działki 152/25 z arkusza mapy 2 (175,05KB)

PDFInformacja o wyniku przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomość gruntowej niezabudowanej, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położoną w obrębie Karczów stanowiącą działkę ewidencyjną oznaczone Nr 359/11 z arkusza mapy 1 o powierzchni 0,1130 ha stanowiącej własność gminy Dąbrowa (spr.nr. MG.6840.1.2021) (254,97KB)

PDFInformacja o wyniku przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomość gruntowej niezabudowanej, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położoną w obrębie Karczów stanowiącą działkę ewidencyjną oznaczone Nr 359/18 z arkusza mapy 1 o powierzchni 0,1189 ha stanowiącej własność gminy Dąbrowa (spr.nr. MG.6840.8.2021) (246,42KB)

PDFInformacja o wyniku przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomość gruntowej niezabudowanej, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położoną w obrębie Karczów stanowiącą działkę ewidencyjną oznaczone Nr 359/19 z arkusza mapy 1 o powierzchni 0,1625 ha stanowiącej własność gminy Dąbrowa (spr.nr. MG.6840.8.2021) (245,38KB)

PDFOgłoszenie z dnia 23 kwietnia 2021 r. o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonych w obrębie Karczów stanowiących działki ewidencyjne oznaczone Nr 359/11 z arkusza mapy 1 o powierzchni 0,1130 ha, Nr 359/18 z arkusza mapy 1 o powierzchni 0,1189 ha, Nr 359/19 z arkusza mapy 1 o powierzchni 0,1625 ha (spr.nr.MG.6840.1,8,9.2021) (159,49KB)

PDFLista osób zakwalifikowanych do udziału w II przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Opolu, obrębie Sławice, oznaczonej jako działka nr. 970/175 k.m. 4 o powierzchni 0,0533 ha. zapisanej w KW nr. OP10/00076085/7, stanowiącej własność Gminy Dąbrowa (45,34KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.49.2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 24 marca 2021r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym ograniczonym do właścicieli działek przyległych – sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dąbrowa położonej w Dąbrowie, działka nr 970/175 z arkusza mapy 4, obręb Sławice (426,82KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.43.2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 3 marca 2021r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zamiany (166,53KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.34.2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 23 lutego 2021r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie nieograniczonego przetargu ustnego, położonych w obrębie Karczów, stanowiących własność gminy Dąbrowa, oznaczonych nr działek: 359/11, 359/12, 359/13, 359/14, 359/15, 359/16, 359/17, 359/18, 359/19 z arkusza mapy 1 (233,05KB)

PDFOgłoszenie z dnia 23 lutego 2021 r. o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Skarbiszów, oznaczonej nr działki 220 z k.m. 3 o powierzchni 1,91 ha (spr.nr.MG.6840.9.2020) (128,60KB)

PDFInformacja o wyniku przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomość stanowiącej własność gminy Dąbrowa położonej w Opolu (spr.nr. MG.6840.1.2019) (526,41KB)

PDFLista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Opolu, obrębie Sławice, oznaczonej jako działka nr. 970/175 k.m. 4 o powierzchni 0,0533 ha. zapisanej w KW nr. OP10/00076085/7, stanowiącej własność Gminy Dąbrowa (43,23KB)

PDFOgłoszenie z dnia 15 stycznia 2021 r. o pierwszym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomość stanowiącej własność gminy Dąbrowa położonej w Opolu (spr.nr. MG.6840.1.2019) (156,27KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.211.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 8 grudnia 2020r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat (149,84KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.210.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 01 grudnia 2020r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie nieograniczonego przetargu ustnego, położonej w obrębie Skarbiszów, stanowiącej własność gminy Dąbrowa – działka nr 220 z arkusza mapy 3 (186,16KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.169.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 13 października 2020 r. zmieniające zarządzenie Nr OR.0050.139.2020 z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat i okres do jednego roku na rzecz dotychczasowych dzierżawców (205,25KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.162.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 1 października 2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem, stanowiącej własność Gminy Dąbrowa – niewyodrębniony lokal użytkowy, usytuowany w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej przy ulicy Bocznej 17a w miejscowości Żelazna (214,14KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.143.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 1 września 2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do jednego roku (211,91KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.139.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat i okres do jednego roku na rzecz dotychczasowych dzierżawców (265,17KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.60.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 27 kwietnia 2020 r.w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem, stanowiącej własność Gminy Dąbrowa – lokal socjalny o pow. 70,30 m², położony w budynku przy ulicy Niemodlińskiej 66 w miejscowości Prądy (31,33KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.59.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 27 kwietnia 2020 r.w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem, stanowiącej własność Gminy Dąbrowa – niewyodrębniony lokal użytkowy o pow. 8,6 m², usytuowany na parterze w budynku przy Pl. Powstańców Śl. 2 w miejscowości Dąbrowa (31,31KB)

PDFOgłoszenie z dn. 27 lutego 2020 r. o drugim przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Opolu (sprawa nr MG.6840.1.2.2020) (153,09KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.25.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem, stanowiącej własność Gminy Dąbrowa – niewyodrębniony lokal użytkowy o pow. 21,2 m², usytuowany na parterze w budynku przy ulicy Wiejskiej 6 w miejscowości Narok (30,23KB)

PDFOgłoszenie z dnia 23 stycznia 2020 r. o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Mechnicach (sprawa nr MG.6840.1.1.2020) (151,99KB)

PDFOgłoszenie z dnia 18 listopada 2019 r o pierwszym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Opolu (sprawa nr MG.6840.1.2.2019) (38,90KB)

PDFZarządzenie Nr SEK.0050.252.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 06 listopada 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem, stanowiącej lokal mieszkalny położony w Chróścinie przy ul. Niemodlińskiej 8d na rzecz dotychczasowego najemcy (30,82KB)

PDFZarządzenie Nr SEK.0050.245.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 29 października 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność gminy Dąbrowa – działka nr 125/23 z arkusza mapy 1, obręb Mechnice (38,83KB)

PDFZarządzenie Nr SEK.0050.196.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 18 września 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie, położonej w Lipowej przy ulicy Dębowej 2, stanowiącej własność Gminy Dąbrowa - część działki nr 89 z arkusza mapy 1 o pow. 0,011566 ha (80,54KB)

PDFZarządzenie Nr SEK.0050.155.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, położonej w Prądach, stanowiącej własność Gminy Dąbrowa – część działki nr 10/1 z arkusza mapy 1 o pow. 0,0012 ha i ustalenia stawki czynszu dzierżawnego (70,86KB)

PDFOgłoszenie z dnia 31 lipca 2019 r. o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Lipowej (sprawa nr MG.6840.1.1.2019) (55,66KB)

PDFZarządzenie Nr SEK.0050.127.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie, położonej w Dąbrowie, stanowiącej własność Gminy Dąbrowa – część działki nr 47/3 z arkusza mapy 2 o pow. 0,3828 ha (67,91KB)

PDFZarządzenie Nr SEK.0050.126.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie, położonej w Dąbrowie, stanowiącej własność Gminy Dąbrowa – część działki nr 47/3 z arkusza mapy 2 o pow. 0,8647 ha (66,24KB)

PDFZarządzenie Nr SEK.0050.112.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego ....pdf (70,99KB)

PDFZarządzenie Nr SEK.0050.83.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność gminy Dąbrowa – działka nr 109/1, km. 1, obręb Lipowa (56,42KB)

PDFZarządzenie Nr SEK.0050.82.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego – działka nr 152/13, km. 2, obręb Dąbrowa (58,99KB)

Opublikował(a): Katarzyna Dworczak
Data publikacji: 21-12-2023 14:02
Przewiń do góry