Ukwiecamy nasz region

UKWIECAMY NASZ REGION -  KONKURS

Zarząd Województwa już po raz szósty ogłasza konkurs dla mieszkańców, samorzadów lokalnych, stowarzyszeń i instytucji z województwa opolskiego pn. "Opolskie Kwitnące".

Celem konkursu „Opolskie Kwitnące 2014” jest wyłonienie najpiękniej ukwieconych i zadbanych posesji prywatnych oraz terenów i obiektów publicznych w województwie opolskim.

Konkurs realizowany jest w ramach Planu Marketingu Regionalnego Województwa Opolskiego „Opolskie Kwitnące” i ma za zadanie zbudowanie pozytywnego wizerunku województwa opolskiego jako regionu pięknego, zadbanego, czystego, wygodnego do bycia i życia.

Konkurs organizowany jest w 3 kategoriach:

- Najpiękniej ukwiecona wieś,
- Obiekt prywatny,
- Obiekt dostępności publicznej,

a rozstrzygany jest na szczeblu wojewódzkim.

Zgłoszenia do konkursu można przesyłać na adres Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu UMWO do 6 czerwca 2014 r.


Regulamin Konkursu oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się w plikach do pobrania poniżej.

http://opolskie.pl/serwis/index.php?id=13291

 

Oto kryteria konkursu

Obiekt użyteczności publicznej:

spójność / zharmonizowanie z krajobrazem,

wygląd ogólny – czystość, estetyka oraz sposób zagospodarowania otoczenia

ukwiecenie budynków, posesji oraz elementów małej architektury

utrzymanie zieleni (drzew, krzewów, żywopłotów, rabat, trawników, skwerów itp.)

rodzaj aranżacji roślinno-kwiatowych - różnorodność zastosowanych kwiatów oraz ich kolorystyka

funkcjonalność zastosowanych form oraz technik ukwiecania

zaangażowanie społeczności lokalnej na rzecz kształtowania krajobrazu przyrodniczego

pomysłowość, innowacyjność oraz wzorcowy charakter realizowanych projektów

spójność / zharmonizowanie z krajobrazem

 

Obiekt  prywatny:

wygląd ogólny – czystość, estetyka oraz sposób zagospodarowania otoczenia

zagospodarowanie części ogrodniczej (rabaty kwiatowe, ogródki skalne, trawniki, zadrzewienie, krzewy, żywopłoty) oraz elementów małej architektur

ukwiecenie tarasów, werand, balkonów, parapetów

zastosowanie dodatkowych elementów dekoracyjnych takich jak np. skrzynki, kosze oraz płoty z wikliny, wozy drabiniaste, taczki, itp.

rodzaj aranżacji roślinno-kwiatowych - różnorodność zastosowanych kwiatów oraz ich kolorystyka

pomysłowość oraz innowacyjność oraz wzorcowy charakter realizowanych projektów

zaangażowanie rodziny / domowników w przedsięwzięcie

 

Najpiękniej ukwiecona wieś:

ukwiecenie placów, ulic, przystanków, dworców komunikacji publicznej, skrzyżowań

liczba ukwieconych domów oraz balkonów

ukwiecenie budynków, posesji oraz elementów małej architektury

 

Laureat I miejsca w kategorii: „Najpiękniej ukwiecona wieś” otrzymuje statuetkę, dyplom oraz nagrodę w postaci bonu o wartości 8.000 zł. do zrealizowania w określonym terminie
w wybranych sklepach ogrodniczych.

Laureaci I miejsc w kategoriach: „Obiekt prywatny” oraz „Obiekt dostępności publicznej”, otrzymują statuetki, dyplomy oraz nagrody w postaci bonów
o wartości 4.000 zł do zrealizowania w określonym terminie w wybranych sklepach ogrodniczych.

 

Zgłoszenia do: do 6 czerwca.

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 27-05-2014 08:34
Przewiń do góry