Lokale wyborcze

Urząd Gminy Dąbrowa przedstawia informację o numerach, granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w wyborach do Pralamentu Europejskiego.

UWAGA!  Po raz pierwszy głosować będzie można w Żelaznej i we Wrzoskach, natomiast w Mechnicach zmieniła się lokalizacja lokalu wyborczego, zatem prosimy o uważne prześledzenie informacji umieszczonej poniżej.

Numer obwodu głosowania, granice obwodu, siedziba obwodowej komisji wyborczej.

1.         Sołectwo Dąbrowa - Remiza O.SP ul. Ks. prof. J. Sztonyka 19  49-120 Dąbrowa

2.         Sołectwo Chróścina - Zespół Szkół  ul. Niemodlińska 8d 46-073 Chróścina

3.         Sołectwa: Narok, Niewodniki  -  Publiczna Szkoła Podstawowa ul. Szkolna 19, 49-120 Narok

4.         Sołectwo Sławice -  Publiczna Szkoła Podstawowa ul. Opolska 34, 49-120 Sławice

5.         Sołectwa: Ciepielowice; Lipowa, Nowa Jamka, Skarbiszów  - Świetlica wiejska ul. Długa 18a, 49-120 Ciepielowice

6.         Sołectwa: Prądy, Siedliska  -   Budynek socjalno-administracyjny ul. Sportowa 18, 49-120 Prądy

7.         Sołectwo Mechnice  -  Pawilon Sportowy ul. Strażacka 6a, 46-073 Mechnice

8.         Sołectwo Karczów  -  Świetlica wiejska ul. Szkolna 2, 49-120 Karczów

9.         Sołectwo Wrzoski   -    Budynek wielofunkcyjny ul. Wrocławska 8, 46-073 Wrzoski

10.       Sołectwo Żelazna   -   Świetlica wiejska ul. Opolska 58, 49-120 Żelazna

Lokale obwodowych komisji wyborczych otwarte będą 25 maja 2014 roku w godzinach od 7.00 do 21.00.

Lokale wyborcze przystosowane dla niepełnosprawnych znajdują się w Dąbrowie, Chróścinie, Ciepielowicach, Mechnicach (nowa siedziba - budynek LZS Mechnice), Prądach, Karczowie (świetlica wiejska, ul. Szkolna 2) i Wrzoskach (świetlica wiejska - obok OSP, ul. Wrocławska 8).

Bliższe informacje udostępniane są w Urzędzie Gminy Dąbrowa lub telefonicznie pod numerem 77 464 10 10 wew. 115.

 

 

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 21-05-2014 10:01
Przewiń do góry