Konsultacje społeczne projektów uchwał związanych z utworzeniem Sołectwa Sokolniki

Na podstawie Zarządzenia Nr OR.0050.214.2023 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 26 października 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie podziału sołectwa Dąbrowa i utworzenia sołectwa Sokolniki oraz nadania Statutu Sołectwa Sokolniki oraz Zarządzenia Nr OR.0050.215.2023 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 26 października 2023 r.   w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XXX/209/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 października 2009 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Dąbrowa informuje się o konsultacjach społecznych projektów uchwał.

Celem konsultacji jest zebranie opinii, wniosków i uwag mieszkańców na temat:

  1. projektu uchwały w sprawie podziału sołectwa Dąbrowa
    i utworzenia sołectwa Sokolniki oraz nadania Statutu Sołectwa Sokolniki;
  2. projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XXX/209/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 października 2009 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Dąbrowa (określenie nowego obszaru sołectwa)

 Konsultacje obejmują swoim zasięgiem Gminę Dąbrowa i będą przeprowadzone w okresie:

od 1 listopada 2023 r. do 15 listopada 2023 r. 

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Gminy Dąbrowa.
Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie możliwości składania pisemnych opinii, wniosków i uwag przez mieszkańców Gminy Dąbrowa.

Zapraszam mieszkańców Gminy Dąbrowa do wzięcia udziału w konsultacjach.

Dąbrowa, 26.10.2023

                                                                                                                                     Wójt Gminy Dąbrowa
                                                                                                                          /-/ Katarzyna Gołębiowska Jarek

 

PDFProtokół z dnia 20 listopada 2023 r. sporządzony na okoliczność ustalenia wyników konsultacji z mieszkańcami Gminy Dąbrowa dotyczących projektu uchwały w sprawie podziału sołectwa Dąbrowa i utworzenia sołectwa Sokolniki oraz nadania Statutu Sołectwa Sokolniki (150,79KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie podziału sołectwa Dąbrowa i utworzenia sołectwa Sokolniki oraz nadania Statutu Sołectwa Sokolniki (4,19MB)
PDFUzasadnienie do projektu uchwały w sprawie podziału sołectwa Dąbrowa i utworzenia sołectwa Sokolniki oraz nadania Statutu Sołectwa Sokolniki (678,01KB)
DOCFormularz konsultacji społecznych projektu uchwały (177,50KB)

PDFProtokół z dnia 20 listopada 2023 r. sporządzony na okoliczność ustalenia wyników konsultacji z mieszkańcami Gminy Dąbrowa dotyczących projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XXX/209/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 października 2009 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Dąbrowa (określenie nowego obszaru sołectwa) (144,19KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie wprowadzania zmiany do Uchwały Nr XXX/209/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 października 2009 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Dąbrowa (1,33MB)
PDFUzasadnienie do projektu uchwały w sprawie wprowadzania zmiany do Uchwały Nr XXX/209/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 października 2009 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Dąbrowa (271,19KB)
DOCFormularz konsultacji społecznych projektu uchwały (178,50KB)

 

                                           

Opublikował(a): Katarzyna Dworczak
Data publikacji: 26-10-2023 14:48
Przewiń do góry