Sesja Rady Gminy

OG Ł O S Z E N I E

W dniu 28 kwietnia 2014 r. (PONIEDZIAŁEK) o godzinie 16:00 w Urzędzie Gminy Dąbrowa odbędzie się sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:    

1) Sprawy regulaminowe:

a) otwarcie sesji,

b) stwierdzenie prawomocności obrad,

c) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

2) Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.

3) Uchwalenie regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Dąbrowa zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Dąbrowa przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

4) Wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy.

5) Skarga na bezczynność Wójta Gminy Dąbrowa.

6) Wyrażenie woli nawiązania współpracy partnerskiej z gminą Dąbrowa w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie mogileńskim.

7) Zmiana budżetu gminy na 2014 rok.

8) Zmiana wieloletniej prognozy finansowej.

9) Informacja z działalności OSP za 2013 rok.

10) Informacja z działalności GBP za 2013 rok.

11) Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dąbrowa za 2013 r.

12) Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Dąbrowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2013.

13) Interpelacje radnych.

14) Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach oraz  odpowiedziach na nie.

15) Wolne wnioski i zapytania.

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY DĄBROWA

prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opublikował(a): Grzegorz Jeziorański
Data publikacji: 25-04-2014 10:24
Przewiń do góry