Spotkanie z mieszkańcami Sokolnik w sprawie utworzeniem odrębnej miejscowości

Mieszkańcy Sokolnik wypowiedzieli się za utworzeniem odrębnej miejscowości. Na podstawie wypełnionych ankiet oraz konsultacji społecznych  rusza kolejny etap prac związanych z utworzeniem sołectwa, będzie to:
- ogłoszenie wyników konsultacji
- określenie projektu obszaru sołectwa (jego granic)
- opracowanie projektu statutu sołectwa Sokolniki konsultacje projektu statutu
- podjęcie uchwały w sprawie utworzenia sołectwa i przyjęcie statutu
W spotkaniu konsultacyjnym udział wzięli: Wójt Gminy Dąbrowa Katarzyna Gołębiowska - Jarek, Radni Gminy Janusz Gruszka i Andrzej Pochopień, Sołtys Dąbrowy Elżbieta Mojzyk, pracownicy urzędu oraz mieszkańcy sołectwa.
Informacyjnie:
Liczba mieszkańców Dąbrowy 1177
Liczba mieszkańców Sokolnik 170
Kwota środków funduszu sołeckiego dla Dąbrowy na 2024 rok to 57.038,99 zł
Szacunkowa kwota środków funduszu sołeckiego dla Sokolnik 21.104,43 zł
Uwaga Utworzenie nowego sołectwo nie spowoduje zmniejszenie środków funduszu sołeckiego dla Dąbrowy.
Opublikował(a): Katarzyna Dworczak
Data publikacji: 07-09-2023 09:48
Przewiń do góry