Stypendia szkolne 2023/2024

Drodzy rodzice do 15 września br. można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego.

Stypendia szkolne przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dąbrowa znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 600,00 zł netto.

Szczegółowe informacje na temat zasad przyznawania i wypłacania stypendiów szkolnych oraz wzór wniosku dostępne są w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Dąbrowie przy ul. Ks. prof. Józefa Sztonyka 56, tel. 77 464-10-73 w. 216 lub na stronie internetowej: http://bip.gzeasip.gminadabrowa.pl/60/95/stypendium-i-zasilek-szkolny.html

Opublikował(a): Katarzyna Dworczak
Data publikacji: 05-09-2023 10:22
Przewiń do góry