Nowy dokument tożsamości – mDowód

mDowód staje się powszechny!

14 lipca 2023 weszła w życie ustawa z dn. 26 maja 2023r.  o aplikacji mObywatel. Daje ona możliwość legitymowania się nowym dokumentem  tożsamości - mDowodem.

Nie ma już obowiązku noszenia ze sobą dowodu osobistego – wystarczy, że wylegitymujemy się mDowodem.

Głównym  dokumentem w aplikacji mObywatel będzie cyfrowy dokument tożsamości mDowód, który będzie zawierał dane z Rejestru Dowodów Osobistych i rejestru PESEL.

Nowy cyfrowy dokument pozwoli potwierdzić tożsamość i obywatelstwo polskie użytkownika w aplikacji mObywatel.
Dzięki temu udogodnieniu będziemy mogli użyć mDowodu w każdej sytuacji na terenie Rzeczypospolitej Polskiej gdzie wymagane jest potwierdzenie tożsamości za pomocą dowodu osobistego: w urzędach,
w służbie zdrowia, u notariusza, zawierając umowy, podczas kontroli drogowej, podczas kontroli policyjnej, ale też np. wypożyczając samochód czy sprzęt sportowy.  

To bardzo proste – należy pobrać  lub zaktualizować w sklepie google play lub app store aplikację mObywatel do wersji 2.0!

Podczas legitymowania się  skanujemy kod QR udostępniony przez inną osobę, np. pracownika urzędu
i w ten sposób potwierdzamy swoją tożsamość.

Weryfikacja wizualna działa na podobnej zasadzie jak przy sprawdzaniu tradycyjnych dokumentów. Osoba weryfikująca będzie mogła sprawdzić następujące elementy mDowodu:

  1. Fotografię
  2. Hologram , który zmienia barwę przy poruszaniu smartfonem,
  3. Datę ostatniej aktualizacji danych
  4. Zegar pokazujący aktualną godzinę i datę,
  5. Elementy dynamiczne- czyli falującą flagę biało czerwoną
  6. Grafikę tła umieszczoną za danymi osobowymi

Wszystkie dokumenty elektroniczne w aplikacji mają zaawansowaną pieczęć elektroniczną  - pozwala to na stwierdzenia ważności, integralności i autentyczności pochodzenia dokumentów.

Proces potwierdzenia tożsamości realizują zaufani dostawcy tożsamości, daje to gwarancję bezpieczeństwa.

Sam dostęp obywatela do aplikacji zabezpiecza  hasło o wymaganym poziomie złożoności, uwierzytelnienie z wykorzystaniem PIN i biometrii lub biometrii.

Aplikacja mObwatel poddawana jest cyklicznym testom bezpieczeństwa.

W wypadku utraty telefonu z zainstalowaną aplikacją mObywatel , istnieje możliwość unieważnienia certyfikatu przez całodobową infolinię pod numerem +48 422 53 54 74

Przypominamy, że nie jest to cyfrowa wersja dowodu osobistego – dokumenty różnią się serią i numerem, datą wydania i ważności

Do 31.08.2023r. nie można używać tego dokumentu w bankach.
 
Na podstawie mDowodu nie wyrobimy dowodu osobistego i paszportu.


Najważniejsze - to nie jest dokument podróży,  w związku z tym nie przekroczymy granicy Polski.

 

Aktualne informacje uzyskamy na stronie https://info.mobywatel.gov.pl

Oraz na stronie https://www.gov.pl/web/mobywatel

mobywatel.jpeg

Opublikował(a): Katarzyna Dworczak
Data publikacji: 18-07-2023 13:43
Przewiń do góry