Projekt edukacji ekologicznej i komunikacji społecznej pt. „Naturalnie, że Dąbrowa”.

WFOSiGW-logo-skrotowe-poziom-kolor.png

Dofinansowanie: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

www.wfosigw.opole.pl

Zakres projektu:

W ramach projektu „Naturalnie, że Dąbrowa” zostaną przeprowadzone:

 • Dla przedszkoli i klas I-III szkól podstawowych: ekolekcje o dzikich zwierzętach z pokazem dzikich ptaków.
 • Dla klas IV-VI szkół podstawowych: ekolekcje o lesie i przyrodzie leśnej, warsztaty tworzenia i budowy budek lęgowych.
 • Dla klas VII-VIII szkół podstawowych: spacery ornitologiczne.
 • Dla dorosłych i seniorów: spotkania o tematyce „Las i jego znaczenie w przyrodzie i życiu człowieka, społeczna użyteczność lasu” oraz „Dzikie zwierzęta – jak je chronić? Jak pomagać, żeby nie szkodzić?”.
 • Dla wszystkich mieszkańców Gminy Dąbrowa: spacery ornitologiczne, w tym nocny spacer edukacyjny po lesie.

W ramach projektu opracowano i wyprodukowano grę planszową  przyrodniczo-krajobrazową o walorach gminy, która zostanie przekazana placówkom oświatowym w gminie.

Produkty i rezultaty:

 • 17 spotkań edukacyjnych dla przedszkolaków i uczniów klas I-III szkół podstawowych z dzikimi ptakami.
 • 3 spotkania dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych o znaczeniu lasów w przyrodzie.
 • 3 warsztaty dla uczniów szkół podstawowych klas IV-VI – przygotowanie budek lęgowych dla ptaków.
 • 3 spacery ornitologiczne dla uczniów szkół podstawowych klas VII-VIII.
 • 2 spotkania edukacyjne dla dorosłych i seniorów w świetlicach wiejskich z przyrodnikami.
 • 3 spacery ornitologiczne dla mieszkańców.
 • 1 spacer leśny z prelekcją i pokazem dzikich ptaków.
 • 1 projekt graficzny gry planszowej, 100 sztuk egzemplarzy drukowanych gry planszowej.

Wartość projektu i źródła finansowania:

Całkowita wartość:                                      55 670,69 zł
Dofinansowanie:                                          50 000,00 zł
Procentowy poziom wsparcia:                     89,81%

Okres realizacji projektu: Od IV 2023 r. do XII 2023 r.

Opublikował(a): Ilona Gwizdak
Przewiń do góry