Wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy Dąbrowa

Na wczorajszej sesji Rady Gminy Dąbrowa Wójt Gminy Dąbrowa Katarzyna Gołębiowska – Jarek otrzymała wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2022. Gratulujemy!

Rok 2022 był zaskakujący. Stanęliśmy wobec nowych wyzwań jakie przyniósł nam wybuch konfliktu zbrojnego na Ukrainie, a także zmieniająca się sytuacja społeczno gospodarcza, która na koniec roku dała nam wskaźnik inflacji na poziomie 14,4%.

Pomimo wielu trudności, rok 2022 zakończyliśmy sukcesem ponieważ udało nam się zrealizować większość z zaplanowanych zadań. Na działania inwestycyjne wydatkowaliśmy kwotę 8.190.275,52 zł, co stanowiło 15,82 % wydatków budżetowych i jest  to jeden z najwyższych wyników na przestrzeni ostatnich lat.

Szczegółowe dane dotyczące funkcjonowania Gminy Dąbrowa zawarte są w Sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022 r. oraz w Raporcie o stanie Gminy Dąbrowa za 2022, które dostępne są na stronie internetowej gminy: https://bip.gminadabrowa.pl/7452/2510/projekty-uchwal-na-sesje-nr-lv-rady-gminy-z-dnia-29-czerwca-2023-r.html

Opublikował(a): Ilona Gwizdak
Data publikacji: 30-06-2023 08:27
Przewiń do góry