Sesja Rady Gminy

O G Ł O S Z E N I E

W dniu 27 marca 2014 r. (czwartek) o godzinie 16:00 w Urzędzie Gminy Dąbrowa odbędzie się sesja Rady Gminy. 

Porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe:
a)    otwarcie sesji, 
b)    stwierdzenie prawomocności obrad,
c)    przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
2. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
3. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie  Dąbrowa za  rok 2013.
4. Sprawozdanie z realizacji „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na terenie      Gminy Dąbrowa w latach 2013 – 2015” za rok 2013.
5. Zatwierdzenie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
6. Zmiana granicy okręgu wyborczego.
7. Zmiana siedziby obwodowej komisji wyborczej, w tym:
    1) uchylenie uchwały Nr XXXV/266/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2014 roku zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w gminie Dąbrowa,
    2) podjęcie uchwały w tej sprawie.
8. Wyodrębnienie funduszu sołeckiego na rok 2015.
9. Udzielenie pomocy rzeczowej dla Ukrainy.
10. Zmiana budżetu gminy na 2014 rok.
11. Zmiana wieloletniej prognozy finansowej.
12. Interpelacje radnych.
13. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach oraz  odpowiedziach na nie.
14. Wolne wnioski i zapytania.

 

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY DĄBROWA
prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 21-03-2014 08:25
Przewiń do góry