Fundusz Sołecki Skarbiszów 2014

Na rok 2014,  dla sołectwa Skarbiszów, została przyznana kwota w wysokości 14 272,25 zł.***

Zaplanowane przedsięwzięcia:

1. Wybrukowanie kostką powierzchni wokół stołu do tenisa na placu zabaw;
2. Odbudowa przepustu na działce gminnej za świetlicą wiejską;
3. Organizowanie imprez i uroczystości wiejskich;
4. Zakup strojów piłkarskich i sprzętu dla LZS Skarbiszów;
5. Odnowienie ławek na boisku LZS Skarbiszów;
6. Doposażenie świetlicy wiejskiej.

 


 

*** Zgodnie z art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z 20.02.2009r. o funduszu sołeckim, wysokość środków wyliczana jest według wzoru:    

 F =    { 2 + __Lm__ }  x Kb
                      100

F- wysokość środków przeznaczonych na dane sołectwo, jednak nie więcej niż dziesięciokrotność Kb

Lm – liczba mieszkańców sołectwa wg. stanu na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy, określona na podstawie prowadzonego przez gminę zbioru danych stałych mieszkańców

Kb – kwota bazowa – obliczona jako iloraz wykonanych dochodów bieżących danej gminy, o których mowa w przepisach o finansach publicznych, za rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata oraz liczby mieszkańców zamieszkałych na obszarze danej gminy, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy o dwa lata, ustalonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 05-03-2014 15:13
Przewiń do góry