25 maja Sesja Rady Gminy

W dniu 25 maja 2023 r. (czwartek) o godzinie 1500  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dąbrowa odbędzie się sesja Rady Gminy Dąbrowa.
Proponowany porządek obrad:

 

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji,
  2. stwierdzenie prawomocności obrad,
  3. przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 2. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesjami.
 3. Informacja z realizacji programu współpracy Gminy Dąbrowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za rok 2022.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. nadania nazwy ulicy w Karczowie,
 2. zmiany Uchwały Nr XLIX/414/22 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2022 r.
  w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2023 rok,
 1. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
 2. Wolne wnioski i zapytania.

 

 

                                                                                                                                         Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                                                                 /-/ Mariusz Konopa

Opublikował(a): Katarzyna Dworczak
Data publikacji: 22-05-2023 08:25
Przewiń do góry