Ostrzeżenie: Ost.hydro wezbranie stany ostrzegawcze/2 z 02.04.

Stan wody na stacji hydrologicznej w Krzywej Górze na rzece Budkowiczance (zlewnia Stobrawy) osiągnął stan ostrzegawczy. W związku z prognozowanymi opadami oraz spływem wód opadowych w okresie ważności ostrzeżenia hydrologicznego prognozuje się dalszy, powolny wzrost stanu wody powyżej stanu ostrzegawczego.

Komunikat jest ważny od 02-04-2023 04:37:00 do 02-04-2023 12:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania

Opublikował(a): Grzegorz Jeziorański
Data publikacji: 02-04-2023 05:01
Przewiń do góry