Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023

Program „Asystent osobisty osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023 r.

Realizator: Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie

Gmina Dąbrowa planuje objąć usługą asystencji osobistej maksymalnie 6 osób z terenu gminy posiadających znaczny stopień niepełnosprawności, w tym 1 osobę z niepełnosprawnością sprzężoną. Wszystkie osoby posiadają trudności z mobilnością i komunikacją. Zakres usługi asystencji osobistej będzie ściśle dostosowany do potrzeb danej osoby z niepełnosprawnością i przez nią kierowany. Celem szczegółowym projektu jest m.in. wzmocnienie osobistego potencjału osób niepełnosprawnych
i pobudzenie w nich zdolności do samostanowienia o sobie. 

Miejscem realizacji usług w ramach Programu „Asystent osobisty osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023 r. będzie miejsce zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Polegać ona będzie również na wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsce, np. załatwieniu spraw urzędowych, korzystaniu z dóbr kultury itp. 

Wartość dofinansowania ze środków Funduszu Solidarnościowego wynosi: 131 478,00 zł.
Całkowity koszt realizacji zadania wynosi: 141 478,00 zł

Więcej informacji tutaj: https://dabrowa.opsinfo.pl/index.php?menu=865&submenu=&art=36934

Opublikował(a): Katarzyna Dworczak
Przewiń do góry