Uroczysta Sołtysówka

W dniu 9 marca br. w Urzędzie Gminy odbyła się uroczysta Sołtysówka. Wójt Gminy Dąbrowa Katarzyna Gołębiowska - Jarek z okazji zbliżającego się Dnia Sołtysa podziękowała liderom miejscowości za zaangażowanie w rozwój sołectw i pracę na rzecz mieszkańców.
W spotkaniu udział więła senator RP Danuta Jazłowiecka, która również przekazała Sołtysom życzenia i obdarowała zebranych słodkim upominkiem.
W dalszej części spotkania omówiony został kalendarz wydarzeń związanych z 50- leciem powołania Gminy Dąbrowa jako jednostki administracyjnej. Jednocześnie skierowane zostało do wszystkich zaproszenie do udziału w uroczystościach i akcjach organizowanych na terenie gminy. Przekazano również informacje o realizowanych obecnie inwestycjach i planach na kolejne przedsięwzięcia. Dyskutowano o obowiązkach jakie niesie ze sobą statut sołectw oraz o możliwościach zmian niektórych w nim zapisów.
Przedstawione zostały koszty utrzymania świetlic wiejskich. Postulowano o wdrożenie oszczędności w związku z przepisami prawa jakie zostały nałożone na samorząd.
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiła Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych wraz z analizą SWOT.
 

 

 
Opublikował(a): Katarzyna Dworczak
Data publikacji: 13-03-2023 11:09
Przewiń do góry