Dotacja do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

OS-OP.6232.02.2023                                                                                                         Dąbrowa, dnia 8 marca 2023 r.
                                                                                                  

ZAWIADOMIENIE


o naborze wniosków o udzielenie dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Dąbrowa Wójt Gminy Dąbrowa informuje o wstępnym naborze wniosków o udzielenie dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Dąbrowa w roku 2023.
O dotację mogą ubiegać się właściciele nieruchomości położonych w miejscowości: Lipowa, Nowa Jamka, Prądy, Siedliska, Narok, Niewodniki. Dokładne zasady udzielania dotacji określa uchwała Rady Gminy Dąbrowa nr XXX/263/21 z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Dąbrowa (Dz. Urz. Wojew. Opolskiego z dnia 2 czerwca 2021 r., poz. 1450).
Wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami (druki dostępne w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej www.gminadabrowa.pl) należy składać w biurze podawczym Urzędu Gminy Dąbrowa, ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Więcej informacji dotyczących ww. dotacji udziela Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, tel. 77-464-10-10 w. 203.

 

                                                                                                                                                               Wójt Gminy
                                                                                                                                             /-/ Katarzyna Gołębiowska – Jarek

PDFWniosek o dofinansowanie przydomowej oczyszczalni ścieków (192,11KB)
PDFUchwała Nr XXX/263/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Dąbrowa (2,07MB)
 

Opublikował(a): Katarzyna Dworczak
Data publikacji: 08-03-2023 15:06
Przewiń do góry